Zmiana granic miast Krakowa, Poznania i Wrocławia.

Dz.U.72.50.323
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 listopada 1972 r.
w sprawie zmiany granic miast Krakowa, Poznania i Wrocławia.
Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. Do miasta Krakowa włącza się z powiatu krakowskiego w województwie krakowskim obszary wsi Bieżanów, Kosocice, Kościelniki, Łuczanowice, Mydlniki, Olszanica, Opatkowice, Przewóz, Przylasek Rusiecki, Przylasek Wyciąski, Rajsko, Sidzina, Soboniowice, Swoszowice, Tyniec, Wolica, Wróblowice, Wyciąże oraz części obszarów wsi Batowice o powierzchni 50 ha, Libertów o powierzchni 65 ha, Lusina o powierzchni 70 ha, Zbydniowice o powierzchni 20 ha.
§  2. Do miasta Poznania włącza się z powiatu poznańskiego w województwie poznańskim części obszarów wsi Koziegłowy o powierzchni 91,00 ha, Piątkowo o powierzchni 605,00 ha i Suchy Las o powierzchni 111,00 ha.
§  3. Do miasta Wrocławia z województwa wrocławskiego włącza się:
1) z powiatu wrocławskiego obszary wsi Jarnołtów, Jerzmanowo, Osiniec, Strachowice, Kłokoczyce, Lipa Piotrowska, Polanowice, Rędzin, Świniary i Widawa;
2) z powiatu średzkiego obszary wsi Marszowice, Mokra i Żar.
§  4. Szczegółowego określenia granic miast wymienionych w §§ 1, 2 i 3 dokonają w drodze wspólnych zarządzeń prezydia wojewódzkich rad narodowych i Rad Narodowych miast Krakowa, Poznania i Wrocławia. Zarządzenia podlegają ogłoszeniu w dziennikach urzędowych zainteresowanych rad narodowych.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1973 r.

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021