Opłaty celne i pozwolenia na przywóz towarów z zagranicy.

Dz.U.54.2.4
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 1953 r.
w sprawie opłat celnych i pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy.
Na podstawie art. 13 ust. 5 lit. a) oraz art. 30 ust. 6 prawa celnego (Dz. U. z 1933 r. Nr 84, poz. 610, z 1945 r. Nr 12, poz. 64, z 1946 r. Nr 34, poz. 209 i z 1952 r. Nr 10, poz. 53) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rozporządzenie niniejsze dotyczy przywozu z zagranicy towarów, dokonywanego przez osoby inne niż wykonawcy narodowych planów gospodarczych w zakresie obrotu towarowego z zagranicą.
2. Wykonawców narodowych planów gospodarczych w zakresie obrotu towarowego z zagranicą wyznacza Minister Handlu Zagranicznego.
§  2. Zezwala się na przywóz towarów wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem uiszczenia opłat celnych określonych w tym wykazie.
§  3.
1. Na przywóz towarów innych niż wymienione w załączonym wykazie wymagane jest osobne pozwolenie.
2. Minister Handlu Zagranicznego ustali tryb i organy właściwe do wydawania pozwoleń na przywóz.
§  4.
1. Towary przywożone na podstawie pozwoleń na przywóz (§ 3) podlegają opłatom celnym w wysokości od 40 do 75% krajowej ceny średniej klasy danego rodzaju towarów.
2. Zasady wymiaru i stawki opłat celnych od towarów przywożonych na podstawie pozwoleń na przywóz określa Minister Handlu Zagranicznego za zgodą Prezesa Rady Ministrów.
§  5. Przy wymiarze opłat celnych pobieranych przy jednej odprawie celnej groszowych końcówek sum do 50 gr nie pobiera się, a końcówki ponad 50 gr zaokrągla się wzwyż do złotego.
§  6. Towary odprawiane według zasad niniejszego rozporządzenia zwalnia się od celnych opłat manipulacyjnych.
§  7. Rozporządzenie niniejsze nie zwalnia odbiorcy (przywożącego) od obowiązku przedstawienia organom celnym zaświadczeń lub zezwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.
§  8. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do towarów odprawianych na podstawie art. 22 i 72 prawa celnego.
§  9.
1. Tracą moc dotychczasowe przepisy w sprawie przywozowych opłat celnych oraz w zakresie unormowanym niniejszym rozporządzeniem przepisy w sprawie pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy.
2. Do towarów przywiezionych z zagranicy przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  10. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Handlu Zagranicznego.
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW I STAWEK OPŁAT CELNYCH

Poz. Dział, grupa, nazwa towaru Jednostka wymiaru Stawka
nowe używane
złotych
DZIAŁ I.
ROŚLINY, NASIONA, ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
Grupa 1.
Cebulki, nasiona, rośliny lecznicze.
1 Cebulki, kłącza, korzenie, bulwy itp. roślin ozdobnych 1 kg 20
2 Nasiona:
a) kwiatów 1 kg 300
b) warzyw 1 kg 100
c) traw 1 kg 10
d) inna, jak: drzew, krzewów itp. 1 kg 16
3 Rośliny lecznicze (zioła) i ich części, z wyjątkiem roślin trujących 1 kg 30
Grupa 2.
Wytwory i przetwory produkcji

roślinnej.

4 Mąki, kasze, groch, fasola, płatki zbożowe, sago itp. 1 kg 5
5 Ryż 1 kg 10
6 Wyroby z mąki nie wypieczone i wypieczone, jak: makarony, kluski, opłatki, pieczywo zwykłe, suchary itp. 1 kg 7
7 Mączki odżywcze (Nestla itp.) 1 kg 20
8 Proszki do wypieku ciast i budyniowe 1 kg 50
9 Krochmale 1 kg 12
10 Owoce południowe świeże, jak: pomarańcze, mandarynki, grape-fruity, cytryny, winogrona, banany, ananasy itd. 1 kg 20
11 Owoce i jagody gatunków krajowych, jak: jabłka, gruszki, śliwki, czereśnie, wiśnie, morele, brzoskwinie itp., melony, arbuzy 1 kg 10
12 Migdały, rodzynki, pistacje, daktyle, figi, chleb świętojański, orzechy wszelkie oraz wszelkie owoce i jagody suszone 1 kg 50
13 Soki, powidła, marmelady, dżemy, kompoty itp. z owoców i jagód, skórki z owoców – również cukrzone 1 kg 30
14 Warzywa:
a) świeże 1 kg 5
b) suszone i w przetworach 1 kg 15
Grupa 3.
Wytwory i przetwory produkcji

zwierzęcej.

15 Mięso zwierząt, ptactwa i ryb – we wszelkiej postaci i opakowaniu, oprócz łososi, pstrągów, węgorzy i sardynek 1 kg 10
16 Łososie, pstrągi, węgorze – we wszelkiej postaci i opakowaniu 1 kg 80
17 Sardynki 1 kg 150
18 Kawior, ostrygi, homary, raki, krewetki oraz inne skorupiaki i mięczaki 1 kg 250
19 Jaja, również sproszkowane 1 kg 15
20 Mleko oprócz sproszkowanego i śmietanka – we wszelkim opakowaniu, również cukrzone 1 kg 30
21 Mleko sproszkowane 1 kg 10
22 Ser:
a) miękki i topiony 1 kg 10
b) twardy 1 kg 30
23 Miód naturalny 1 kg 20
Grupa 4.
Tłuszcze i oleje jadalne.
24 Tłuszcze i oleje roślinne:
a) olej oliwkowy (oliwa) 1 kg 80
b) wszelkie inne 1 kg 20
25 Tłuszcze zwierzęce:
a) masło 1 kg 25
b) wszelkie inne, jak: smalec, słonina,

sadło, łój itp.

1 kg 20
Grupa 5.
Cukier i wyroby cukiernicze; sacharyna.
26 Cukier wszelki 1 kg 13
27 Miód sztuczny 1 kg 35
28 Czekolada, czekoladki, cukierki, karmelki, chałwa i inne słodycze; guma do żucia 1 kg 35
29 Ciasta cukiernicze 1 kg 25
30 Sacharyna i inne sztuczne środki słodzące 1 kg 750
Grupa 6.
Artykuły kolonialne; drożdże, kwas

octowy, kwas węglowy, sól, zapałki,

tytoń.

31 Herbata 1 kg 100
32 Kakao 1 kg 80
33 Kawa:
a) surowa 1 kg 70
b) palona, również mielona 1 kg 100
c) ekstrakt kawowy (Nesca itp.) 1 kg 200
34 Namiastki kawy, cykoria palona 1 kg 5
35 Wanilia 1 kg 600
36 Wanilina 1 kg 1.200
37 Pieprz, również mielony 1 kg 300
38 Przyprawy i korzenie, jak: goździki, ziele angielskie, badian, imbir, gałka i kwiat muszkatułowy, papryka, cynamon itp.; szafran 1 kg 150
39 Musztarda, gorczyca 1 kg 10
40 Żelatyna 1 kg 40
41 Drożdże:
a) zwykłe (prasowane i płynne) 1 kg 40
b) suszone 1 kg 70
42 Kwas cytrynowy i winowy 1 kg 20
43 Kwas octowy (esencja octowa) 1 kg 30
44 Kwas węglowy 1 kg 15
45 Sól 1 kg 2
46 Zapałki (1 pudełko do 50 zapałek) 1 pud. 1
47 Tytoń:
a) w liściach 1 kg 400
b) w wyrobach (tytoń krajany,

papierosy, cygara, cygaretki)

1 kg 1.000
Grupa 7.
Napoje.
48 Wody mineralne 1 kg 2
49 Piwo, porter 1 kg 8
50 Wino:
a) gronowe 1 kg 25
b) gronowe musujące i gazowane 1 kg 75
c) owocowe, również musujące i gazowane 1 kg 40
51 Miód do picia 1 kg 40
52 Napoje spirytusowe, jak arak, rum, koniak, likiery, nalewki i inne wódki 1 kg 200
Uwaga ogólna do działu I. – Towary tego działu podlegają opłatom od wagi towaru łącznie z wagą bezpośredniego opakowania.
DZIAŁ II.
ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE, SKÓRZANE ODZIEŻ, OBUWIE, KAPELUSZE, CZAPKI.
Grupa 8.
Surowce włókiennicze.
53 Wełna nie przędzona wszelka 1 kg 70
Grupa 9.
Artykuły włókiennicze przędzone.
54 Przędza, nici i sznurki:
a) z szychu nieprawdziwego 1 kg 1.500
b) z jedwabiu naturalnego 1 kg 600
c) z jedwabiu sztucznego 1 kg 70
d) wełniane 1 kg 300
e) bawełniane 1 kg 70
f) z innych materiałów włóknistych,

jak: juta, len, konopie, rami,

manilla, sisal itp.

1 kg 40
g) z nylonu itp. 1 kg 400
Grupa 10.
Tkaniny: materiały dziane i pilśniowe;

materiały plastyczne metrowe.

55 Tkaniny, materiały dziane:
a) z szychu nieprawdziwego 1 kg 1.500
b) z jedwabiu naturalnego; z nylonu

itp.

1 kg 2.000
c) z jedwabiu sztucznego 1 kg 400
d) wełniane 1 kg 400
e) bawełniane 1 kg 80
f) z innych materiałów włóknistych 1 kg 50
56 Gaza młynarska 1 kg 300
57 Włosianka krawiecka 1 kg 180
58 Watolina wełniana 1 kg 130
59 Materiały wojłokowe, filcowe, pilśniowe 1 kg 150
60 Materiały plastyczne metrowe, jak: nylon, igielit itp. – oprócz tkanin i dzianin 1 kg 150
Grupa 11.
Tiule, koronki, hafty, firanki
61 Tiule, iluzje, koronki, hafty, firanki, materie firankowe
a) z szychu nieprawdziwego 1 kg 2.000 1.500
b) z jedwabiu naturalnego; z nylonu

itp..

1 kg 2.500 1.880
c) z jedwabiu sztucznego 1 kg 500 370
d) wełniane 1 kg 700 520
e) bawełniane 1 kg 150 110
f) z innych materiałów włóknistych 1 kg 100 75
Grupa 12.
Wyroby dziane i trykotażowe.
62 Rękawiczki:
a) z jedwabiu naturalnego; z nylonu

itp.

1 para 100 50
b) wełniane 1 para 15 8
c) z innych materiałów włóknistych 1 para 10 5
63 Pończochy:
a) nylonowe, kapronowe, perlonowe,

stylonowe itp.

1 para 60 40
b) z jedwabiu naturalnego 1 para 60 40
c) z jedwabiu sztucznego 1 para 15 5
d) wełniane 1 para 30 10
e) z innych materiałów włóknistych 1 para 15 6
64 Skarpetki:
a) nylonowe, kapronowe, perlonowe,

stylonowe itp.

1 para 15 7
b) z jedwabiu naturalnego 1 para 15 7
c) z jedwabiu sztucznego 1 para 10 4
d) wełniane 1 para 10 5
e) z innych materiałów włóknistych 1 para 5 2
65 Inne wyroby dziane i trykotażowe, oprócz bielizny:
a) z jedwabiu naturalnego; z nylonu

itp.

1 kg 2.000 800
b) z jedwabiu sztucznego 1 kg 300 100
c) wełniane 1 kg 350 140
d) bawełniane 1 kg 80 80
e) z innych materiałów włóknistych 1 kg 40 15
Grupa 13
Bielizna.
66 Bielizna osobista z tkanin i materiałów dzianych, chociażby z dodatkiem koronek i haftów:
a) z jedwabiu naturalnego; z nylonu

itp.

1 kg 2.000 800
b) z jedwabiu sztucznego i z popeliny 1 kg 300 100
c) wełniane 1 kg 350 140
d) z innych materiałów włóknistych 1 kg 120 50
67 Bielizna pościelowa (prześcieradła, powłoki, powłoczki itp.) i bielizna stołowa (obrusy, serwetki itp.); ręczniki, prześcieradła kąpielowe itp.:
a) z jedwabiu naturalnego; z nylonu

itp.

1 kg 2.000 800
b) z jedwabiu sztucznego 1 kg 350 140
c) z bawełny i innych materiałów

włóknistych

1 kg 100 40
d) z materiałów plastycznych (oprócz

tkanin i dzianin)

1 kg 800 320
Grupa 14.
Pościel.
68 Kołdry:
a) puchowe 1 kg 500 200
b) inne 1 kg 100 40
69 Pierzyny, poduszki itp.:
a) puchowe 1 kg 250 100
b) inne 1 kg 60 25
70 Materace:
a) z włosia 1 kg 150 110
b) inne 1 kg 20 15
Grupa 15.
Konfekcja.
71 Chustki i szaliki:
a) z jedwabiu naturalnego; z nylonu

itp.

1 szt. 120 80
b) z jedwabiu sztucznego 1 szt. 50 40
c) wełniane 1 kg 350 200
d) bawełniane i z innych materiałów

włóknistych

1 kg 100 75
72 Wszelka inna konfekcja z materiałów włóknistych, jak: krawaty, szelki, podwiązki, gorsety, pasy biodrowe (oprócz leczniczych), wstążki, taśmy, również z nitkami gumowymi; wyroby szmuklerskie itp.:
a) z jedwabiu naturalnego; z nylonu

itp.

1 kg 1.200 900
b) z jedwabiu sztucznego 1 kg 200 150
c) wełniane 1 kg 250 150
d) bawełniane 1 kg 70 50
e) z innych materiałów włóknistych 1 kg 50 40
Grupa 16.
Inne wyroby włókiennicze.
73 Cerata 1 kg 75 60
74 Linoleum i tkaniny naśladujące skórę 1 kg 25 20
Grupa 17.
Odzież.
75 Odzież, oprócz wyrobów dzianych i trykotażowych (Gr. 12) i odzieży futrzanej nie objętej wykazem:
a) z jedwabiu naturalnego; z nylonu

itp.

1 kg 1.000 500
b) z jedwabiu sztucznego 1 kg 120 60
c) wełniana 1 kg 200 100
d) bawełniana 1 kg 80 40
e) z innych materiałów włóknistych 1 kg 100 50
f) z materiałów plastycznych (oprócz

tkanin)

1 kg 150 80
g) z ceraty i tkanin naśladujących

skórę

1 kg 80 40
h) ze skóry bez futra 1 kg 600 300
Grupa 18.
Skóry.
76 Skóry twarde chociażby w wykrojach, jak: zelówki, obcasy, brandzle itp. 1 kg 100
77 Skóry wężowe, jaszczurcze, krokodylowe itp. 1 kg 3.000
78 Skóry miękkie oprócz objętych poz. 77 1 kg 200
Grupa 19.
Galanteria skórzana, z imitacji skór,

tkanin itp.

79 Rękawiczki skórzane chociażby podbite futrem, oprócz rękawic bokserskich wymienionych w poz. 131 1 para 50 35
80 Torebki damskie:
a) ze skór wężowych, jaszczurczych,

krokodylowych, rybich itp.

1 szt. 600 450
b) ze skór innych 1 szt. 150 110
c) z imitacji skór, tkanin i innych

materiałów pospolitych

1 szt. 75 55
d) z nylonu itp. 1 szt. 120 90
81 Wyroby o charakterze kaletniczym i galanteryjnym, jak: teczki, portfele, portmonetki, paski, papierośnice, futerały, albumy i notesy w oprawach, oprawy do książek, baty, obroże, smycze itp.:
a) ze skóry 1 kg 250 190
b) z nylonu itp. 1 kg 300 220
c) z imitacji skór, z tkanin i innych

materiałów pospolitych chociażby z

dodatkiem skóry

1 kg 100 75
82 Przybory podróżnicze, myśliwskie, sportowe, jak: walizki, torby, nesesery, plecaki itp.
a) ze skóry 1 kg 150 110
b) z innych materiałów pospolitych

chociażby z dodatkiem skóry

1 kg 60 45
83 Uprząż skórzana 1 kg 50 40
Grupa 20.
Obuwie.
84 Obuwie skórzane sportowe (narciarskie, do piłki nożnej itp.) oraz juchtowe i faledrowe wszelkie 1 para 200 100
85 Obuwie skórzane z wysokimi cholewami, oprócz juchtowego i faledrowego – poz. 84 1 para 400 200
84 Obuwie ze skóry wężowej, jaszczurczej, krokodylowej itp. 1 para 900 680
87 Obuwie skórzane inne:
a) męskie 1 para 150 75
b) damskie 1 para 120 60
c) dziecinne 1 para 40 20
88 Obuwie nieskórzane:
a) z tkanin jedwabnych, z brokatu, z

lamy itp.

1 para 100 75
b) z innych tkanin, z filcu 1 para 30 25
c) z materiałów plastycznych (oprócz

tkanin)

1 para 60 45
d) gumowe 1 para 20 10
e) śniegowce 1 para 30 15
f) kalosze 1 para 10 5
Grupa 21.
Kapelusze, czapki – oprócz futrzanych
89 Stożki i leje do wyrobu kapeluszy (kapeliny) 1 szt. 30
90 Kapelusze 1 szt. 50 25
91 Czapki 1 szt. 15 8
92 Berety 1 szt. 20 10
DZIAŁ III.
GALANTERIA, BIŻUTERIA NIEPRAWDZIWA, ARTYKUŁY PIŚMIENNE, PRZYBORY SPORTOWE, ZABAWKI.
Grupa 22.
Galanteria (oprócz skórzanej objętej

gr. 19).

93 Parasole i parasolki – pokryte:
a) tkaniną z jedwabiu naturalnego z

nylonu

1 szt. 200 150
b) innymi tkaninami lub materiałami

plastycznymi

1 szt. 100 75
94 Laski 1 szt. 10
95 Kwiaty, liście, owoce – sztuczne 1 kg 600
96 Agrafki, sprzączki, klamerki, guziki – również skórzane, spinki, zatrzaski itp. wyroby galanteryjne z metali nieszlachetnych i materiałów pospolitych 1 kg 150
97 Zamknięcia błyskawiczne 1 kg 80
98 Grzebienie, szpilki, zapinki do włosów; fajki, cygarniczki, papierośnice, zapalniczki oraz inne drobne artykuły galanteryjne z materiałów 1 kg 150
99 Kamienie do zapalniczek 1 szt. 0,50
100 Puderniczki z materiałów pospolitych, również ze znajdującym się w nich pudrem i puszkiem 1 szt. 100
101 Puszki do pudru 1 szt. 10
102 Pędzle:
a) do golenia 1 szt. 12
b) inne, oprócz artystycznych

wymienionych w poz. 118

1 kg 30
103 Szczotki i miotełki, oprócz szczoteczek do zębów 1 kg 30
104 Szczoteczki do zębów 1 szt. 3
105 Siatki do włosów 1 szt. 5
106 Siatki na zakupy 1 szt. 20
Grupa 23
Biżuteria nieprawdziwa.
107 Broszki, bransoletki, breloki, pierścionki, kolczyki, kolie itp. wyroby biżuteryjne z metali nieszlachetnych oraz materiałów pospolitych, chociażby z imitacjami pereł, korali, kamieni szlachetnych, również pozłacane, posrebrzane 1 kg 600
108 Sieczka i paciorki z materiałów pospolitych – nanizane i nie nanizane; perły nieprawdziwe 1 kg 300
Grupa 24.
Artykuły piśmienne, rysunkowe,

malarskie.

109 Atrament:
a) płynny 1 kg 5
b) w proszku 1 kg 30
110 Cyrkle szkolne 1 szt. 1
111 Cyrkle precyzyjne:
a) pojedyncze sztuki 1 szt. 10
b) komplety łącznie z wagą futerału –

do wagi 250 g

1 kompl. 60
c) komplety łącznie z wagą futerału –

powyżej 250 g

1 kompl. 160
112 Suwaki logarytmiczne 1 szt. 10
113 Mikrometry (drobnomierze), suwmiarki, (rozsuwane narzędzia pomiarowe warsztatowe) 1 szt. 40
114 Przymiary taśmowe drewniane i metalowe do 2 m długości 1 szt. 4
115 Guma do wycierania 1 kg 50
116 Farby artystyczne oraz tusze kreślarskie 1 kg 20
117 Kredki i pastele 1 kg 10
118 Pędzle artystyczne 1 szt. 6
119 Ołówki:
a) w oprawach drewnianych 1 tuz. 2
b) automatyczne w oprawach z materiałów

pospolitych

1 szt. 15
120 Pióra wieczne z materiałów pospolitych:
a) ze zwykłą stalówką 1 szt. 25
b) ze złotą stalówką 1 szt. 200
c) kulkowe 1 szt. 25
121 Zapasy do piór kulkowych 1 szt. 3
122 Taśmy do maszyn do pisania 1 szt. 8
123 Środki do klejenia (syndetikon, kleje roślinne) 1 kg 15
124 Inne drobne przybory piśmienne, rysunkowe i malarskie z materiałów pospolitych, jak: linijki, ekierki, krzywiki, obsadki, przedłużacze, 1 kg 15
Grupa 25.
Przybory sportowe.
125 Łyżwy i wrotki 1 para 20
126 Narty 1 para 50
127 Skóry do piłek sportowych 1 szt. 30
128 Pęcherze gumowe do piłek sportowych 1 szt. 5
129 Piłki:
a) ping-pongowe 1 szt. 1
b) tenisowe 1 szt. 10
c) sportowe inne 1 szt. 5
130 Rakiety:
a) ping-pongowe 1 szt. 5
b) tenisowe 1 szt. 100
131 Rękawice bokserskie 1 para 150
132 Przybory wędkarskie:
a) wędziska 1 szt. 150
b) kołowrotki 1 szt. 90
c) haczyki, błyski i inne przybory

wędkarskie

1 kg 120
d) żyłki 1 kg 400
133 Inne przybory sportowe 1 kg 30
Grupa 26.
Gry i zabawki.
134 Gry, lalki i inne zabawki z materiałów pospolitych 1 kg 30
DZIAŁ IV.
ŚRODKI LECZNICZE, PRODUKTY CHEMICZNE, WYROBY KOSMETYCZNE I PERFUMERYJNE, MYDŁA, ŚWIECE, PASTY DO CZYSZCZENIA.
Grupa 27.
Środki lecznicze, opatrunkowe, artykuły

dentystyczne.

135 Środki lecznicze w postaci leków gotowych (specyfiki) w opakowaniach do bezpośredniego użycia, z wyjątkiem leków stanowiących środki odurzające lub zawierających środki odurzające 1 opakowanie oryginalne do wagi 300 g 30
Uwagi do poz. 135.
Uwaga 1. Przy opakowaniach powyżej 300 g, każdą nadwyżkę wagi zaokrągla się do dalszych pełnych 300 g i stosuje odpowiednią wielokrotność stawki celnej, ustalonej dla jednego oryginalnego opakowania.
Uwaga 2. Środki lecznicze w ilości powyżej 10 kg z bezpośrednim opakowaniem mogą być odprawiane na podstawie specjalnych zezwoleń Ministerstwa Zdrowia.
136 Tran leczniczy, olej parafinowy 1 kg 5
137 Środki opatrunkowe: gaza, bandaże, wata itp. 1 kg 10
138 Nici jedwabne i struny zwierzęce wyjałowione do celów chirurgicznych (catgut) 1 kg 100
139 Artykuły dentystyczne:
a) cement, porcelana, stellon

(kalodent)

1 kg 200
b) wosk dentystyczny, kauczuk w

płytkach i pałeczkach, inne środki

do plombowania zębów, preparaty

chemiczne dentystyczne

1 kg 100
Uwaga do gr. 27. – Towary tej grupy, z wyjątkiem objętych poz. 135, podlegają opłatom od wagi towaru łącznie z wagą bezpośredniego opakowania.
Grupa 28.
Produkty chemiczne, fotograficzne, masy

plastyczne, farby, szellak, środki

owadobójcze.

140 Produkty chemiczne fotograficzne:
a) wywoływacz i utrwalacz 1 kg 30
b) inne 1 kg 50
141 Masy plastyczne: celuloid, bakelit, galalit itp. w arkuszach, prętach itp. 1 kg 80
142 Farby suche nieorganiczne i organiczne, oprócz farb artystycznych wymienionych w poz. 116 1 kg 40
143 Farby olejne oprócz artystycznych wymienionych w poz. 116; lakiery, oprócz lakieru do paznokci – poz. 150 1 kg 25
144 Szellak 1 kg 600
145 Środki owadobójcze, jak: proszek D.D.T., Katol itp. 1 kg 100
Uwaga do gr. 28. – Towary tej grupy

podlegają opłatom od wagi towaru

łącznie z wagą bezpośredniego

opakowania.

Grupa 29.
Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne,

mydła, świece, pasty do czyszczenia.

146 Pomadka do ust, również w oprawie 1 szt. 120
147 Szminka 1 kg 600
148 Tusz i ołówki do brwi i rzęs 1 kg 900
149 Farby do włosów 1 kg 950
150 Lakier do paznokci 1 kg 450
151 Puder:
a) toaletowy 1 kg 450
b) dla dzieci 1 kg 20
152 Gliceryna, lanolina i wazelina:
a) zwykła 1 kg 6
b) kosmetyczna 1 kg 20
153 Kremy i pomady kosmetyczne 1 kg 400
154 Inne artykuły kosmetyczne (płyn i proszek do ondulacji itp.) 1 kg 300
155 Perfumy 1 kg 3.000
156 Woda kolońska i kwiatowa 1 kg 300
157 Eliksiry do pielęgnowania jamy ustnej: proszek, pasta i mydełka do zębów 1 kg 100
158 Mydło:
a) zwykłe 1 kg 6
b) toaletowe, lecznicze, mydło i krem

do golenia; płatki mydlane

1 kg 40
159 Proszek do prania 1 kg 2
160 Świece 1 kg 20
161 Pasty do czyszczenia 1 kg 15
Uwaga do gr. 29. – Towary tej grupy

podlegają opłatom od wagi towaru

łącznie z wagą bezpośredniego

opakowania.

DZIAŁ V.
GUMA, PAPIER, KAMIENIE, SZKŁO, PORCELANA, DREWNO, KOREK, WYROBY Z NICH.
Grupa 30.
Wyroby gumowe.
162 Opony:
a) motocyklowe 1 szt. 60
b) rowerowe 1 szt. 15
163 Dętki:
a) motocyklowe 1 szt. 20
b) rowerowe 1 szt. 5
164 Guma do zelowania, również tak zwana "krepa biała" – w arkuszach lub w wykrojach 1 kg 30
165 Wyroby z gumy miękkiej i twardej mające zastosowanie w lecznictwie (sondy, kanki, itp.) 1 kg 10
166 Rękawiczki gumowe wszelkie 1 para 5
167 Smoczki gumowe wolne
168 Gąbki gumowe i naturalne 1 szt. 2
169 Artykuły gumowe dla niemowląt i chorych 1 kg 2
170 Inne wyroby gumowe, oprócz pęcherzy gumowych do piłek sportowych wymienionych w poz. 128 oraz piłek i innych zabawek gumowych (poz. 134) 1 kg 15
Grupa 31.
Papier, wyroby z papieru.
171 Tektura, papier, karton, bibuła, bibułka:
a) w arkuszach, nacięte, również w

wyrobach, oprócz bibułki do

papierosów

1 kg 5
b) bibułka do papierosów w arkuszach i

książeczkach

1 kg 600
172 Kalka kreślarska, przebitkowa do kopiowania, matryce do powielania 1 kg 10
173 Papier światłoczuły wszelki 1 kg 10
174 Karty do gry:
a) z papieru 1 talia 40
b) z nylonu itp. 1 talia 300
c) z innych materiałów 1 talia 120
175 Książki, broszury, dzienniki, czasopisma, kalendarze, nuty, druki, rysunki, mapy, plany, manuskrypty, fotografie, litografie oraz wszelkie reprodukcje wykonane na papierze, kartonie, tekturze, sposobem graficznym wolne
176 Żurnale mód 1 szt. 60
Grupa 32.
Wyroby z kamieni, szkła i porcelany.
177 Wyroby z kamieni i gliny wszelkiego gatunku, oprócz porcelanowych wymienionych w poz. 183, również ogniotrwałe, jak naczynia, figurki itp. 1 kg 15
178 Kamienie do szlifowania, polerowania itp. (oprócz dentystycznych wymienionych w poz. 222) 1 kg 10
179 Inne środki do czyszczenia i polerowania w proszku, na papierze, płótnie itp. 1 kg 6
180 Wyroby z azbestu 1 kg 3
181 Wyroby z miki 1 kg 6
182 Wyroby ze szkła:
a) zwykłego i ogniotrwałego, lustra

wszelkie w oprawach z materiałów

pospolitych

1 kg 30
b) kryształowego 1 kg 100
183 Wyroby porcelanowe wszelkie 1 kg 20
Grupa 33.
Drewno, korek; wyroby z nich.
184 Wyroby z drzewa nie objęte innymi pozycjami wykazu 1 kg 10
185 Korek, również w wyrobach 1 kg 60
DZIAŁ VI.
WYROBY METALOWE, MASZYNY I APARATY, NARZĘDZIA RĘCZNE – WSZYSTKO DO DOMOWEGO UŻYTKU, PRZYBORY OPTYCZNE, LEKARSKIE I DENTYSTYCZNE.
Grupa 34.
Naczynia i inne wyroby metalowe.
186 Naczynia kuchenne:
a) żelazne 1 kg 10
b) z metali nieżelaznych 1 kg 20
187 Termosy 1 szt. 10
188 Zamki:
a) zatrzaskowe 1 szt. 15
b) wszelkie inne 1 kg 10
189 Okucia wszelkie, drobna armatura metalowa i inne drobne wyroby metalowe:
a) żelazne 1 kg 10
b) z metali nieżelaznych 1 kg 25
190 Gwoździe, śruby i drut – wszelkie:
a) żelazne 1 kg 2
b) z metali nieżelaznych 1 kg 10
Grupa 35.
Maszyny i aparaty, oprócz elektrycznych

wymienionych w gr. 36, narzędzia

rzemieślnicze – do domowego użytku.

191 Maszyny do szycia, również z napędem elektrycznym 1 szt. 600
192 Wyżymaczki 1 szt. 200
193 Maszynki do mięsa 1 szt. 20
194 Maszynki do wyciskania owoców, do krajania chleba, wędlin itp. 1 szt. 20
195 Wagi:
a) stołowe 1 szt. 50
b) do ważenia niemowląt 1 szt. 100
196 Młynki do kawy, pieprzu itp. 1 szt. 10
197 Narzędzia rzemieślnicze ręczne 1 kg 50
Grupa 36.
Elektryczne: aparaty, przyrządy i

przybory do użytku domowego; przybory

lekarskie.

198 Odkurzacze i froterki 1 szt. 300
199 Przyrządy do podgrzewania, gotowania, jak: kuchenki, maszynki do kawy, imbryki, nagrzewacze do karbówek sterylizatory itp. 1 kg 50
200 Poduszki elektryczne 1 szt. 10
201 Żelazka do prasowania:
a) zwykłe 1 szt. 20
b) krawieckie 1 szt. 40
202 Żarówki elektryczne:
a) oświetleniowe 1 szt. 2
b) do latarek bateryjnych 1 szt. 1
c) choinkowe z instalacją – komplety 1 kompl. 50
203 Aparaty bateryjne dla głuchych na podstawie zaświadczeń lekarskich wydziału zdrowia prezydium rady narodowej, stwierdzających przeznaczenie aparatu do osobistego użytku odbiorcy lub członka jego najbliższej rodziny wolne
204 Latarki bateryjne ręczne 1 szt. 10
205 Baterie suche 1 kg 10
206 Drobny materiał elektrotechniczny i instalacyjny 1 kg 20
Grupa 37.
Aparaty, instrumenty, narzędzia i

przybory: optyczne, lekarskie,

dentystyczne.

207 Lupy 1 szt. 5
208 Okulary:
a) ze szkłami optycznymi 1 szt. 10
b) plażowe 1 szt. 40
c) ochronne 1 szt. 5
209 Szkła do okularów 1 szt 2
210 Oprawy do okularów z pospolitych materiałów 1 szt. 15
211 Aparaty fotograficzne o sile światła poniżej 1:6,3 1 szt. 100
212 Płyty fotograficzne szklane nie naświetlone 1 kg 30
213 Błony i filmy fotograficzne nie naświetlone 1 rolka 5
214 Płyty, błony i filmy fotograficzne naświetlone negatywy wolne
215 Drobny sprzęt fotograficzny, jak: filtry, samowyzwalacze, ramki do kopiowania, wężyki, corexy itp. 1 kg 30
216 Instrumenty i przybory lekarskie i dentystyczne, oprócz osobno wymienionych 1 kg 100
217 Aparaty do mierzenia ciśnienia krwi 1 szt. 60
218 Słuchawki lekarskie 1 szt. 20
219 Strzykawki lekarskie 1 szt. 10
220 Igły do strzykawek, nerwociągi i świdry (wiertła) dentystyczne 1 szt. 0,50
221 Sterylizatory metalowe, oprócz elektrycznych wymienionych w poz. 199 1 kg 30
222 Płytki korundowe i krążki szmerglowe dentystyczne 1 kg 50
223 Zęby sztuczne 1 szt. 2
224 Protezy, wkładki do płaskich stóp, pasy lecznicze (rupturowe itp.), pończochy ortopedyczne – na podstawie zaświadczeń lekarskich wydziału zdrowia prezydium rady narodowej, stwierdzających przeznaczenie towaru do osobistego użytku odbiorcy lub członka jego najbliższej rodziny wolne
225 Termometry:
a) lekarskie 1 szt. 4
b) pokojowe i kąpielowe 1 szt. 5
DZIAŁ VII.
ZEGARY, INSTRUMENTY I PRZYBORY MUZYCZNE i ICH CZĘŚCI.
Grupa 38.
Zegary i ich części.
226 Zegarki kieszonkowe i bransoletkowe w kopertach z metali pospolitych, chociażby posrebrzanych 1 szt. 800
227 Części do zegarków:
a) sprężyny 1 szt. 6
b) inne 1 kg 1.000
228 Budziki w oprawie zwykłej 1 szt. 100
229 Zegary stołowe 1 szt. 250
230 Części budzików i zegarów stołowych 1 kg 100
Grupa 39.
Aparaty radiowe, adaptery, gramofony;

ich części; płyty gramofonowe.

231 Aparaty radiowe detektorowe łącznie z 1 parą słuchawek 1 szt. 50
232 Słuchawki do aparatów radiowych detektorowych 1 para 15
233 Aparaty radiowe lampowe – zależnie od ilości lamp, przyjmując za podstawę ilość gniazd na lampy katodowe od 1 gniazda 150
234 Lampy radiowe wszelkie 1 szt. 40
235 Adaptery 1 szt. 400
236 Ramiona do adapterów 1 szt. 80
237 Gramofony, również elektryczne 1 szt. 200
238 Membrany gramofonowe 1 szt. 50
239 Płyty gramofonowe nagrane 1 szt. 8
240 Igły do gramofonów metalowe 100 szt. 10
Grupa 40.
Harmonijki ustne; przybory muzyczne.
241 Harmonijki ustne (organki) 1 szt. 6
242 Struny do instrumentów muzycznych 1 szt. 5
243 Stroiki do instrumentów muzycznych 1 szt. 2
244 Kalafonia do smyczków 1 kg 60
245 Drobne części instrumentów muzycznych, jak: podstawki, kołki, płużki, poduszeczki itp. 1 kg 50
DZIAŁ VIII.
WYROBY NOŻOWNICZE; ROWERY, WÓZKI DZIECINNE itp.
Grupa 41.
Wyroby nożownicze.
246 Nożyczki, oprócz chirurgicznych poz. 216:
a) zwykłe 1 szt. 10
b) krawieckie 1 szt. 20
247 Nożyce do strzyżenia owiec 1 szt. 10
248 Przybory do pielęgnowania paznokci, również komplety łącznie z wagą futerałów 1 kg 1.000
249 Sekatory nożyce do cięcia drobiu 1 szt. 30
250 Maszynki do strzyżenia:
a) elektryczne 1 szt. 100
b) inne 1 szt. 30
251 Maszynki do golenia:
a) elektryczne 1 szt. 100
b) inne 1 szt. 5
252 Nożyki do golenia 1 szt. 2
253 Brzytwy 1 szt. 60
254 Maszynki do ostrzenia brzytew i nożyków do golenia 1 szt. 20
255 Nakrycia stołowe, oprócz srebrnych {widelce, noże, łyżki, łyżeczki) 1 kg 100
256 Kosy 1 szt. 10
257 Sierpy 1 szt. 5
258 Piły do drzewa wszelkie 1 kg 50
259 Piłki do metali (bez oprawy) 1 szt. 1
260 Scyzoryki 1 szt. 10
261 Wyroby nożownicze inne, jak: noże do krajania chleba, tasaki, noże ogrodnicze itp. 1 kg 50
262 Igły:
a) do szycia ręcznego, do maszyn do

szycia, trykotarskie – łącznie z

wagą bezpośredniego opakowania

1 kg 150
b) do podnoszenia oczek w pończochach

ręczne

1 szt. 5
263 Szydełka i pręty do robót ręcznych z materiałów pospolitych 1 kg 100
Grupa 42.
Rowery, wózki dziecinne; części

rowerów, motocykli

264 Rowery:
a) normalne 1 szt. 500 375
b) dziecinne dwukołowe 1 szt. 150 115
c) dziecinne trzykołowe 1 szt. 60 45
265 Drezynki i samochodziki dziecinne do jazdy 1 szt. 100 75
266 Wózki dziecinne; ich części:
a) głębokie 1 szt. 200 150
b) spacerowe 1 szt. 150 115
c) części wózków 1 kg 10
267 Części rowerów:
a) łańcuchy przegubowe 1 szt. 15
b) dynamo 1 szt. 30
c) latarki elektryczne 1 szt. 10
d) inne 1 kg 20
268 Części motocykli:
a) łańcuchy przegubowe 1 szt. 30
b) inne drobne części 1 kg 20

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020