Zmiana granic miasta Brodnicy w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem.

Dz.U.34.44.388
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 24 maja 1934 r.
o zmianie granic miasta Brodnicy w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem.
Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86), w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany właściwości niektórych władz w zakresie podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 895), zarządzam co następuje:
§ 1. Z gminy wiejskiej Karbowo w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem wyłącza się parcele karta 13 Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15/3, 16/3, karta 14 Nr. 4/1, karta 15 Nr. 3, 14, 16, 18, 19, 20, 26, 30, 32, 34, 37/pół, 63/21, 64/22, 65/21, 66/22, 68/25, 69/24, 70/24, 71/25, 72/25, 73/24, 74/24, 75/25, 78/24, 91/33, 92/33, 93/21, 95/21, 97/27, 101/27, 102/27, 103/27, 104/36, 105/28, 106/28, 107/36, 108/36, 109/35, 114/23, 116/25, 118/24, 119/4, 123/21, 124/23, 125/23, 128/10, 133/1, 136/1, 137/1, 138/1, 150/2, 151/4, 155/8, 157/21, 158/17, 159/17, 160/22, 161/22, 162/22, 165/22, 166/22, 167/21, 168/1, 169/7, 170/7, 171/29, 172/29, 173/1, 174/1, 178/1, 179/1, 180/1, 183/1, 187/21, 189/21, 190/21, 191/22, 194/22, 195/24, 196/24, 198/24, 199/24, 200/24, 201/25, 203/35 204/35, 205/35, 208/25, 209/25, 210/25, 211/25, 212/1, 213/1, 214/1, 216/1, 219/1, 220/1, 225/7, 227/17, 228/17, 229/21, 232/21, 233/21, 234/21, 235/21, 236/21, 252/17, 255/15, 256/15, 257/17, 258/17, 229/21, 232/21, 233/21, 234/21, 235/21, 236/21, 252/17, 255/15, 257/17, 258/17, 259/21, 260/1, 261/1, (karta 16 Nr. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32,35, 36/pół, 37/pół, 40/4, 41/4, 42/1, karta 17 Nr. 5, 7, 8, 9, 10, 13, 24, 28, 31, 41, 42, 43, 44, 46, 47,48, 49, 50, 51, 52, 56, 62, 65, 66, 67, 76, 78, 80, 81/pół, 82/pół, 84, 89/27, 9327, 107/27, 108/27, 120/79, 123/55, 124/55, 125/55, 126/55, 127/4, 128/4, 129/38, 130/38, 131/39, 13758, 138/60, 139/60, 140/60, 141/63, 142/63, 143/63, 144/64, 145/64, 146/64, 147/64, 148/64, 149/75, 162/57, 169/77, 170/30, 171/39, 173/40, 174/40, 175/33, 176/45, 177/45, 178/61, 179/61, 180/58, 181/57, 182/57, 183/22, 184/36, 187/36, 188/25, 189/25, 190/27, 191/27, 192/27, 193/27, 194/27, 195/27, 196/27, 197/27, 198/27, 199/27, 200/27, 201/27, 202/27, 203/27, 204/27, 205/27, 206/27, 207/27, 208/27, 209/27, 210/27, 211/27, 212/27, 213/27, 214/27, 215/27, 216/27, 217/27, 218/27, 219/27, 220/27, 221/27, 222/27, 223/27, 225/29, 226/32, 227/32, 229/32, 231/32, 232/32, 233/27, 234/27, 235/33, 236/33, 237/33, 238/33, 239/33, 240/33, 244/33, 245/33, 246/33, 251/33, 252/33, 253/33, 253/32, 253/33, 254/33, 255/33, 256/33, 257/33, 259/33, 260/33, 261/33, 264/57, 265/57, 266/58, 267/83, 268/83, 269/75, 270/75, 271/75, 275/37, 276/33, 277/33, 277/33, 278/37, 282/27, 283/33, 284/33, 285/27, 286/33, 287/33, 288/33, 289/33, 290/33, 295/34, 296/35, 299/35, 300/37, 301/35, 303/34, 304/35, 305/34, 306/35, 307/37, 308/37, 309/37, 318/29, 319/30, 320/30, 325/29, 326/30, 327/30, 343/33, 344/33, 345/33, 346/33, 347/33, 348/6, 349/11, 350/12, 351/12, 352/32, 353/32, 354/32, 355/54, 357/71, do 360/79, 361/73, 362/33, 363/33, 364/33, 365/33, 366/33, 367/33 o ogólnym obszarze 227.6834 ha i włącza się je do miasta Brodnicy w tymże powiecie i województwie.
§  2. Z obszaru dworskiego Żmijewo w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem wyłącza się enklawy położone w obrębie gminy wiejskiej Karbowo parcele karta 4 Nr. 18/7, 19/7, 20/7, karta 13 Nr. 10, 11/pół, 14/2 o ogólnym obszarze 23.3038 ha i włącza się je do miasta Brodnicy w tymże powiecie i województwie.
§  3. Gminę wiejską Michałowo w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem znosi się, a terytorjum jej włącza się do miasta Brodnicy w tymże powiecie i województwie z wyjątkiem:
a) enklaw, położonych w obrębie Bobrowiska parcele karta 1 Nr. 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 67, 117/50, 118/50, 121/68, 146/55 ogólnym obszarze 13.7946 ha, które włącza się do gminy wiejskiej Nowydwór w tymże powiecie i województwie,
b) enklawy położonej w obrębie gminy wiejskiej Karbowo parcela karta 9 Nr. o ogólnym obszarze 0,2001 ha, którą włącza się do gminy wiejskiej Karbowo w tymże powiecie i województwie,
c) parcel karta 1 Nr. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 48, 49, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68,82, 179/7, 180/7, 209/81, 210/81, 204/89, 228/55, 230/55, 231/55, 232/55, 233/55, 239/80, 240/79, 242/80, 243/80, 243/80, 244/80, 246/80, 261/85, 262/85, 263/84, 264/84, 265/83, 267/83, 268/83, 269/85, 270/78, 275/83, 276/83, 277/80, 278/80, 281/80, 283/67, 284/67, 285/80, 299/56, 300/56, 301/80,302/80, 309/76, 312/74, 313/70, 315/70, 316/70, 319/69, 321/75, 323/70, 324/70, 325/72, 326/75, 257/4, 358/4, 359/4, 362/75, 363/74, 364/75, 365/75, 366/74, 367/75, 375/69, 376/69, 377/69, 378/69, 379/70, 380/70, 391/80, 392/82, 393/65, 394/65, 395/75, 396/75, 407/75, 429/11, 443/50, 444/51, 445/51, 446/51, 447/50, 449/89, 450/87, 451/89, 459/3, 460/3, 461/3, 468/77, 485/77, 486/73, 484/75, 487/75, 488/77, 489/73, 490/41, 493/12, 494/13, 495/1 pół, 528/40, 535/39, 536/15, 537/15, 538/14, 543/75, o ogólnym obszarze 233.8435 ha, które włącza się do gminy wiejskiej Cielęta w tymże powiecie i województwie.
§  4. Obszar dworski Brodnica - Zamek w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem znosi się, a terytorjum jego włącza się do miasta Brodnicy w tymże powiecie i województwie.
§  5. Z miasta Brodnicy w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem wyłącza się enklawy obręb Bobrowiska, składające się z parcel karta 1 Nr. 1, 20, 21, 59, 66, 71, 73, 75/16, 78/22, 79/22, 80/22, 82/23, 83/23, 89/68 pół, 90/72 pół, 91, 92/2, 93/2, 94/2, 106/17, 107/17, 108/19, 109/17, 110/17, 114/23, 115/23, 116/23, 122/2, 123/5, 124/4, 125/3, 126/7, 127/8, 128/9, 130/11, 131/12, 132/13, 133/14, 134/16, 135/16, 136/17, 138/16, 140/9, 171/8, 142/7, 143/4, 147/56, 148/70, 150/3 ogólnym obszarze 199.3559 ha i włącza się je do gminy wiejskiej Nowydwór w tymże powiecie i województwie.
§  6. Z miasta Brodnicy w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem wyłącza się enklawy, położone w obrębie obszaru dworskiego Karbowo, składające się z parcel karta 9 Nr. 13, karta 10 Nr. 88/28, 89/28, 90/28, 91/28, 92/28, 93/28, 94/28, 95/28, 96/28, 97/28 o ogólnym obszarze 9.3808 ha i włącza się je do gminy wiejskiej Karbowo w tymże powiecie i województwie.
§  7. Z miasta Brodnicy w powiecie brodnickim, województwie pomorskiem wyłącza się parcele karta 1 Nr. 2, 3, 4, 5, 8, 8a, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28, 29, 30,173,174/24, 175/24, 176/24, 177/24, 178/24, 179/24, 180/24, 181/24, 182/24, 183/24, 184/34, 185/24, 186/24, 187/24, 188/24, 189/24, 190/24, 192/24, 193/24, 194/24, 195/24, 199/24, 200/24, 201/24, 202/24, 204/24, 205/24, 237/24, 239/1, 327/1, 339/11, 340/20, 341/20, 342/18, 367/6,368/6, 369/7, 370/6, 371/6, 372/7, 373/11, 374/11, 375/11, 376/27, 377/27, 378/27, 379/27, 380/26, 381/27, 382/27, 383/26, 384/26, 385/23, 386/23, 387/23, 388/23, 389/24, 390/24, 391/24, karta 3 Nr. 48, 49, 51, 55, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 85, 86, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 174, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 191, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238/1, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 252, 257, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 271, 272, 274, 275, 285, 286, 287, 288, 289/73, 290/173, 290/185, 291/185, 292/175, 293/175, 294/176, 295/176, 295/190, 296/190, 297/190, 301/72, 302/209, 303/209, 304/209, 305/277, 306/277, 315/273, 319/56, 321/54, 322/54, 328/283, 329/285, 331/52, 332/52, 335/223, 336/223, 342/256, 343/260, 346/179, 358/278, 359/279, 360/281, 362/282, 362/281, 363/270, 364/283, 364/283, 364/283, 365/284, do 367/151, 393/247, 394/247, 395/251, 396/251, 397/253, 398/254, 399/255, 400/256, 408/151, 409/151, 466/56, 467/57, do 467/57, 468/56, 469/62, 489/266, do 518/50, 511/50, do 512/53, 513/53, 515/71, 516/72, 535/235/, 536/235, 347/230, 548/230, 577/171, 578/172, 598/212, 599/212, 613/68, 617/59, 618/60, 619/71, 620/72, 630/258, 631/258, 632/258, 633/258, 645/260, 646/260, 697/276, 698/276, 699/276, 700/273, 701/273, karta 4 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 57, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, karta 5 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51 o ogólnym obszarze 833.1198 ha i terytorjum wymienione włącza się do gminy wiejskiej Moczadła w tymże powiecie i województwie.
§  8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1934 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020