Rozszerzenie granic miasta Brześcia n/B. w powiecie brzeskim, województwie poleskiem.

Dz.U.29.20.187
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 marca 1929 r.
o rozszerzeniu granic miasta Brześcia n/B. w powiecie brzeskim, województwie poleskiem.
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zatoru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 19 poz. 92) zarządza się co następuje:
§  1. Z gminy wiejskiej Kosicze, w powiecie brzeskim, województwie poleskiem wyłącza się miejscowości: zachodnio-północną część przedmieścia grajewskiego wraz z przylegającemi doń gruntami ornemi i łąkami w uroczyskach: Rezy Poprzeczne, Rezy Szpitalne, Dworczyk, Żabie Błoto; rozparcelowane z majątku Brzozówka tereny budowlane "Spółdzielczego Stowarzyszenia mieszkaniowego pracowników kolejowych"; przedmieście Kijowskie z terenami położonemi na północ i wschód a mianowicie kolonją Brzozowską, gruntami włościan wsi Brzozówka, Huźnia i Szpanowicze oraz terenami osad wojskowych; przedmieście Szpanowicze; zaś z gminy wiejskiej Kamienica-Żyrowicka w tymże powiecie i województwie: grunty orne i łąki włościan wsi Kotelnia - Podmiejska i wsi Wólka - Podgrodzka; grunty gminy miasta Brześcia w uroczyskach: "Soja, Soja-Duża, Soja-Mała i Hołowszczyzna"; część esplanady obozu warownego Brześć n/B. do rzeki Muchawca i część esplanady obozu warownego Brześć n/B. położoną między przedwojenną granicą miasta a szosą strategiczną

- i włącza się je do gminy miejskiej Brześć n/B. w powiecie brzeskim, województwie poleskiem.

Granica tak rozszerzonego miasta Brześcia nad Bugiem jest następująca: rozpoczynając od punktu znajdującego się na zachodniej stronie drogi polnej, wiodącej z twierdzy do wsi Rzeczyca, na północnej stronie przejazdu przez tor kolejowy Brześć-Warszawa, w miejscu odgałęzienia bocznicy, łączącej ten ostatni z torem Brześć-Białystok - biegnie ona prostą liniją lewą (zewnętrzną) stroną wskazanej wyżej drogi polnej w kierunku północnym, odgraniczając grunta mieszczańskie od gruntów wsi Rzeczyca - do punktu, znajdującego się w narożniku granic gruntów miejskich, wsi Rzeczyca i folwarku "Adamkowo". W punkcie tym granica łamie się i biegnie w kierunku północno-wschodnim lewą (zewnętrzną) stroną drogi polnej, należącej do gminy miejskiej, łączącej ten punkt z szosą Czernawczycką i następnie, przecinając wyżej wskazaną bocznicę i szosę Czernawczycką - dochodzi do punktu znajdującego się na wschodniej (wewnętrznej) stronie szosy Czernawczyckiej, przy pasie wywłaszczenia tejże. Dalej granica łamie się na północ i biegnie wzdłuż pasa wywłaszczenia szosy Brześć-Czernawczyce (państwowej), przecinając tor kolejowy Brześć-Białystok, wyloty ulicy Lotniczej i Dzikiej - dochodzi aż do punktu, znajdującego się w narożniku pasów wywłaszczenia szosy Czernawczyckiej i szosy, wiodącej do fortu Nr. II, w którym to punkcie granica łamie się i biegnie w kierunku północno-wschodnim prostą linją prawą (wewnętrzną) stroną pasa wywłaszczenia szosy (Wydziału Powiatowego) do fortu Nr. II, przecinając szosę na Czernawczyce i tor Warszawski.

§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1929 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1929.20.187

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rozszerzenie granic miasta Brześcia n/B. w powiecie brzeskim, województwie poleskiem.
Data aktu: 27/03/1929
Data ogłoszenia: 30/03/1929
Data wejścia w życie: 01/04/1929