Uzupełnienie i zmiany "Taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych".

Dz.U.27.94.844
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 26 października 1927 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o uzupełnieniu i zmianach "Taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych".
Na mocy art. 4 p. 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 580) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o ustanowieniu urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. № 97, poz. 567) zarządza się co następuje:
§  1. Do "Taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych" (Dz. U. R. P. z r. 1925 № 128, poz. 913, z r. 1926 № 33, poz. 207, № 45, poz. 280, № 62, poz. 374, № 106, poz. 621 i № 116, poz. 674 oraz z r. 1927 № 43, poz. 388) wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:
1) We Wstępie w rozdziale II, w dziale B, punkt b) otrzymuje brzmienie:

"b) w okręgu krakowskim:

a) z opłatami normalnemi, podanemi w częściach I i II taryfy:

Tarnów-Szczucin;

b) z opłatami normalnemi, podanemi w części I taryfy, i z podwyższonemi o 25% opłatami normalnemi, podanemi w części II taryfy:

Piła-Jaworzno, Trzebinia-Skawce i

Trzebinia-Siersza Wodna;

c) z opłatami normalnemi, podanemi w części I taryfy, i z podwyższonemi o 50% opłatami normalnemi, podanemi w części II taryfy:

1. Chabówka - Zakopane, Nowy Targ-Granica Państwa pod Podczerwonem;

2. Kraków - Kocmyrzów z odgałęzieniem Czyżyny-Mogiła;

3. Muszyna-Krynica."

2) W części II w rozdziale I w dziale F punkty 7 i 8 otrzymują brzmienie następujące:

"7. Wykaz uzdrowisk, z których powracający mają prawo do korzystania z ulg powyższych, obejmuje następujące miejscowości:

w województwie krakowskiem: Jaszczurówka (st. kol. Zakopane), Krynica, Poronin, Rabka (st. kol. Rabka lub Chabówka), Szczawnica (st. kol. Nowy Targ lub Stary Sącz), Zakopane, Żegiestów Zdrój i Żegiestów Wieś (st. kol. Żegiestów lub Żegiestów Zdrój);

w województwie lubelskiem: Nałęczów (st. kol. Nałęczów lub Sadurki);

w województwie poznańskiem: Inowrocław, Lecznica Ubezpieczalni krajowej pod Obornikami (st. kol. Oborniki), Miłowody (st. kol. Oborniki), Smukała (st. kol. Bydgoszcz);

w województwie stanisławowskiem: Jaremcze, Tatarów i Worochta;

w województwie warszawskiem: Otwock, Rudka (st. kol. Mrozy);

w województwie tarnopolskiem: Zaleszczyki;

w województwie śląskiem: Wisła (st. kol. Ustroń).

8. Ulgi powyższe będą stosowane do dnia 15 maja 1928 roku."

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1927 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1927.94.844

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Uzupełnienie i zmiany "Taryfy polskich kolei normalnotorowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych".
Data aktu: 26/10/1927
Data ogłoszenia: 31/10/1927
Data wejścia w życie: 01/11/1927