"Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) zaczyna nowy etap" - zapowiedział przewodniczący Rady NPRH prof. Włodzimierz Bolecki. Zaznaczył, że NPRH składał się będzie z trzech modułów: Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia, a także Fundamenty. Na poniedziałkowej konferencji ogłoszono uruchomienie pierwszych dwóch z tych modułów. Trzeci ma ruszyć we wrześniu.
Moduł Dziedzictwo narodowe obejmie projekty o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i słownikowym. Ma on pozwolić nie tylko na dokończenie – rozpoczętych lub zarzuconych – wieloletnich projektów dokumentacyjnych, ale przede wszystkim zainicjować nowe, ambitne, wieloletnie projekty badawczo-dokumentacyjno-edytorskie.
Uniwersalia to z kolei moduł, który umożliwi publikowanie polskich dzieł humanistycznych w językach obcych. Dofinansowane będą też wydania krytyczne najważniejszych dzieł humanistyki światowej po polsku. Te dwa moduły są w wyłącznej gestii Rady NPRH. Bolecki mówiąc o tych dwóch modułach zaznaczył, że ich zakres będzie uzależniony od oczekiwań środowiska naukowego. Poza tym, jak wyjaśnił, projekty oceniane będą zgodnie z procedurą, która już jest wypracowana w Narodowym Centrum Nauki - a to oznacza m.in., że podstawą ocen będą zewnętrzne recenzje.
Trzeci z kolei moduł - Fundamenty - będzie realizacją potrzeb polityki naukowej państwa i będzie w gestii ministra nauki. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział, że na ten moduł jego resort przeznaczy dodatkowe 7 mln zł. Minister wyjaśnił, że moduł Fundamenty ogłoszony ma być we wrześniu. "Tematem zamawianym będzie dziedzictwo Polski Jagiellońskiej - tej Polski, którą jako wzór stawiał nam wszystkim Jan Paweł II mówiąc o Polsce Jagiellonów, o Polsce wielkiej, wielu narodów, wielu religii, jako o prototypie Unii Europejskiej, prototypie Europy Narodów. Warto korzystać z tego, co najcenniejsze w Polskim dziedzictwie, warto to dziedzictwo bardziej rozwijać" - powiedział Gowin.

Zaznaczył przy tym, że rozwój humanistyki to jeden z priorytetów jego resortu. "Trzeba pamiętać, że główna część środków na rozwój nauk humanistycznych +zagospodarowywana+ jest przez Narodowe Centrum Nauki. To tam są typowe granty i projekty naukowe trwające do pięciu lat. Projekty dłuższe finansowane są przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Rocznie na moduł Uniwersalia i moduł Dziedzictwo narodowe ministerstwo przeznacza 80 mln zł. Dodatkowo w tym roku przeznaczy 7 mln zł na moduł projekty zamawianego dotyczące dziedzictwa Polski Jagiellońskiej" - wyliczył Gowin. Dodał, że poza tym ministerstwo przekazało w tym roku Narodowemu Centrum Nauki dodatkowe 15 mln zł na badania dotyczące humanistyki.
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) polskich uczonych wspiera od 2010 roku i ma m.in. ułatwiać integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową.
Wcześniej NPRH składał się z trzech modułów: Tradycja, Umiędzynarodowienie i Rozwój. Moduł Tradycja zastąpiono modułem Dziedzictwo narodowe, moduł Umiędzynarodowienie zastąpiono modułem Uniwersalia. Z kolei moduł Rozwój zlikwidowano, ale środki na niego przeznaczone przeniesiono do Narodowego Centrum Nauki. Moduł Fundamenty jest w programie nowością. (PAP)

Dowiedz się więcej z książki
Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł