- Ze względu na znaczenie konkursów NCN dla rozwoju nauki w Polsce niepokoić musi zatem fakt, iż w ostatnich latach wysokość dotacji celowej dla tej instytucji utrzymuje się na stałym poziomie, co - wobec wzrostu kosztów wynagrodzeń oraz aparatury badawczej -jest równoznaczne z jej realnym zmniejszeniem. Bezpośrednim tego skutkiem jest znaczący spadek wskaźnika sukcesu w konkursach NCN: zmniejszył się on z 26 proc. w 2017 r. do 16 proc. w 2020 r. Oznacza to, że coraz częściej nie uzyskują finansowania projekty o znacznym potencjale naukowym - wskazują uczeni w stanowisku.

NCN dłużej udzieli pomocy publicznej>>

 

Apelują do szefa resortu edukacji i nauki oraz przedstawicieli władz RP o pilne znaczące zwiększenie finansowania NCN oraz badań podstawowych. Uczeni zwracają uwagę, że badania umożliwiają poznanie praw natury, zrozumienie procesów społecznych i wytworów kultury człowieka, a także stanowią fundament techniki.

- O ich znaczeniu mieliśmy okazję przekonać się w trakcie kryzysu pandemicznego: bez ich osiągnięć opracowanie w krótkim czasie skutecznych szczepionek przeciwko COVID-19 nie byłoby możliwe. Poszukiwanie odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące człowieka i otaczającego go świata ma, oprócz potencjalnych zastosowań praktycznych, również kluczowe znaczenie dla budowania i umacniania potencjału intelektualnego i kulturowego państwa - podkreślają młodzi uczeni. Apel poparła w środę Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)