WPiA UAM wielu lat pozostaje istotnym ośrodkiem naukowej i praktycznej refleksji, ważnym w skali miasta, regionu i kraju, a także Europy i świata. Corocznie opuszczają go rzesze Absolwentów, z których wielu z powodzeniem zasila szeregi administracji publicznej, sądownictwa, kancelarii prawnych, podmiotów ze świata biznesu, czy też realizuje się w innych obszarach działalności.


- Jesteśmy przekonani, iż Zjazd Absolwentów z okazji 100-lecia Wydziału, będzie stanowił doskonałą okazję do ponownego spotkania się, wspomnienia czasów studenckich, a także będzie to początek wielu nowych znajomości i przyjaźni. Chcemy budować Wspólnotę osób związanych z Wydziałem, czemu służyć ma powołanie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Licząc na spotkanie, zachęcam do rejestracji na stronie zjazdu - podkreśla dziekan wydziału prof. dr hab Roman Budzinowski.