Wnioski można składać przez trzy miesiące, do połowy marca 2024 roku. Do zdobycia jest 20 mln zł w konkursie SONATINA i 16 mln zł w konkursie DAINA. Ósma edycja SONATINY jest skierowana do młodych naukowców – przy czym nie liczy się tu wiek metrykalny a etap kariery. Kierownik projektu musi posiadać stopień doktora nadany od 1 stycznia 2021 r. do momentu złożenia wniosku lub zobowiązać się do uzyskania stopnia doktora do końca czerwca 2024 r.

 

Krzysztof Jóźwiak nowym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki>>


Współpraca polsko-litewska w programie DAINA

 

SONATINA wspiera kariery młodych badaczy, umożliwiając im pełnoetatowe zatrudnienie w jednostkach na podstawie umów o pracę i prowadzenie badań naukowych w Polsce. Laureaci konkursu mają też możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia podczas realizacji staży trwających od 3 do 6 miesięcy w zagranicznych ośrodkach naukowych. Projekty SONATINA można planować na 24 lub 36 miesięcy.

Trzecia edycja konkursu DAINA to kontynuacja wspólnych działań NCN i Litewskiej Rady Naukowej (RCL). W konkursie mogą brać udział naukowcy, którzy planują realizację badań we współpracy z partnerami z Litwy. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień doktora i co najmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku albo przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe (w zależności od reprezentowanego obszaru nauki). Projekty DAINA należy zaplanować na 36 miesięcy. Maksymalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu to 1 mln zł.  W poprzednich dwóch edycjach konkursu DAINA wyłoniono 27 projektów o łącznej wartości niemal 26,5 mln zł.