- Przez cały czas naszym priorytetem jest ochrona zdrowia studentów, doktorantów i pracowników, dlatego wszystkie działania są podporządkowane konieczności utrzymania reżimów sanitarnych – stwierdził rektor UW w nagraniu skierowanym do studentów, doktorantów i pracowników uczelni.

Zdalna praca uczelni zmiany w tarczy antykryzysowej 2>>

 

Sytuacja nie do końca pewna

Rektor podkreśla, że uczelnia powinna być przygotowana na kontynuację zdalnej organizacji części zajęć w przyszłym roku akademickim. – Inne, w zależności od sytuacji, będziemy prowadzić w formie tradycyjnej. Natomiast musimy być przygotowani na to, że – gdyby sytuacja epidemiologiczna stała się trudniejsza – będzie konieczne przeniesienie zajęć znowu do sieci, tak jak robiliśmy to w marcu – dodaje rektor Pałys.

Podziękował przy tym wszystkim członkom społeczności UW za ich wkład w utrzymanie ciągłości funkcjonowania Uniwersytetu mimo nadzwyczajnych okoliczności wywołanych pandemią koronawirusa.