Większość zajęć na polskich uczelniach do końca letniego semestru odbywać się będzie zdalnie. Pierwsze, bardzo nieliczne zajęcia dla studentów w laboratoriach ruszą pod koniec maja, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Z powodu epidemii aplikanci notarialni usprawiedliwieni przez ministra>>

 

Od 18 maja znika część ograniczeń związanych z obowiązkiem świadczenia pracy przez pracowników na terenie uczelni i placówek PAN. Już wcześniej resort nauki zapowiedział, że 25 maja br. przywrócona zostanie możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych na ostatnich latach studiów. Ministerstwo zaznaczyło jednak, że powrót na uczelnie będzie wymagał uprzedniego oszacowania ryzyka związanego z funkcjonowaniem tych placówek w okresie epidemii COVID-19, a następnie bieżącego monitorowania i korygowania tych decyzji. Pierwsze zajęcia dla studentów w laboratoriach - z zachowaniem szczególnych środków ostrożności - ruszą pod koniec maja. Jednak większość zajęć na uczelniach będzie się nadal odbywała zdalnie.

 

 

 

Władze poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego (UEP) i Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) w Poznaniu podjęły decyzje, by do końca semestru wszystkie zajęcia odbywały się w trybie zdalnym. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki przekazał w poniedziałek, że zmiany organizacyjne w bieżącym roku akademickim zostaną ogłoszone najpóźniej do 24 maja.

Z kolei rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego Beata Czechowska-Derkacz, powołując się na zalecenie władz uczelni - poinformowała, że wszystkie zajęcia, egzaminy, zaliczenia i obrony różnego typu dyplomów mają się odbywać zdalnie, on-line. Od 25 maja z uczelnianych obiektów będzie mogła natomiast korzystać większa niż dotąd liczba pracowników naukowych. Uczelnia chce też stopniowo przywracać możliwość osobistego załatwiania przez studentów i pracowników spraw administracyjnych przy zachowaniu stosownych zasad bezpieczeństwa.

Na Politechnice Wrocławskiej nadal nie będą się obywały wykłady w formie stacjonarnej. Zalecana jest też zdalna realizacja ćwiczeń, seminariów oraz egzaminów. Jednak od 25 maja PWr będzie stopniowo uruchamiać zajęcia dla studentów w laboratoriach.

- Każdy z wydziałów, ze względu na specyfikę swoich laboratoriów, będzie indywidualnie określał zasady, na jakich będą odbywać się zajęcia - powiedziała rzeczniczka Politechniki Wrocławskiej Agnieszka Niczewska. Laboratoria mają być organizowane w maksymalnie małych grupach studentów, a siatka zajęć ma być ułożona pod kątem studentów ostatnich lat, którzy w tym roku mają uzyskać dyplom.(ms/PAP)