Pisemny sędziowski – czwarty w historii szkoły – rozpocznie się 1 lipca i potrwa dwa dni. Przystąpi do niego: 104 aplikantów drugiego rocznika aplikacji, który w czerwcu zakończył zajęcia, a po egzaminie zostanie skierowany na 18-miesięczny staż referendarski, trzech referendarzy sądowych, 32 asystentów sędziów i czterech aplikantów z pierwszego rocznika, którzy w zeszłym roku nie zdali egzaminu.

Zobacz: Krakowscy aplikanci zatrudniani bez konkursu>>>

Egzamin prokuratorski – drugi w historii szkoły, a pierwszy, w którym udział wezmą asystenci prokuratorów – zaplanowano na 3 i 4 lipca. Przystąpią do niego: 46 aplikantów drugiego rocznika, którzy w lipcu kończą aplikację i zostaną skierowani do pracy na stanowiskach asesorów prokuratury rejonowej, dziesięciu asystentów prokuratorów oraz jeden aplikant z pierwszego rocznika aplikacji, który w zeszłym roku nie złożył egzaminu.
 
 
Terminy egzaminów ustnych zostaną podane wraz z publikacją wyników części pisemnej.
Rzeczpospolita