Wśród uczelni, których domeną są nauki społeczne, na największy sukces mogą liczyć absolwenci kierunków „okołoinformatycznych” i związanych z biznesem. Niekwestionowanym liderem jest kierunek „analiza danych–big data”w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, który daje zarobki niemal 2,5 razy wyższe, niż średnie w miejscach zamieszkania tych osób (średnio ponad 9700 zł miesięcznie). Dobrze zarabiają też absolwenci zarządzania i informatyki stosowanej.

 

ELA doradzi co studiować, żeby dobrze zarabiać>>

 

Nauki prawne niekoniecznie zyskowne

Dane ELA dotyczą absolwentów z 2017 r. studia jednolite magisterskie na kierunkach należących do dziedziny nauk prawnych skończyło 7322 absolwentów (63 proc. to kobiety, 37 proc. to mężczyźni). Średnie zarobki brutto wyniosły 2903 zł. Więcej zarabiały osoby, które już na studiach zdobywały doświadczenie - ich średnie zarobki wynosiły 3790 zł brutto, w przypadku osób, które tylko studiowały było dużo gorzej - zarobki brutto wynosiły 2345 zł. Absolwenci studiów drugiego stopnia zarabiali średnio 3026 zł brutto.

 

 


 

Według danych dotyczących konkretnych uczelni - najlepiej zarabiali absolwenci SWPS - 5289.71 zł. Jeżeli chodzi o uczelnie publiczne, najbardziej opłacało się wybrać Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski. Absolwenci stacjonarnych studiów prawniczych na WPiA UW zarabiali po studiach 4280 zł brutto. Absolwenci studiów niestacjonarnych II stopnia UW  po kierunku finanse i skarbowość zarabiali - 4649.20 zł. Absolwenci studiów niestacjonarnych II stopnia Uniwersytetu Wrocławskiego zarabiali 4317 zł brutto.