Wydarzenie przyciągnęło liczne grono słuchaczy. Oprócz studentów byli obecni pracownicy akademiccy, w tym Dziekan prof. Anna Przyborowska-Klimczak. Prelekcję wygłosiły Anna Paszka, kierownik ośrodka kształcenia stacjonarnego oraz Joanna Langiewicz, kierownik biura spraw personalnych, rekrutacji i organizacji postępowań w służbie cywilnej.

Prelegentki opowiedziały studentom o głównych zadaniach Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, do których należą kształcenie i przygotowywanie do służby cywilnej urzędników. Przedstawiły warunki, jakie musi spełniać kandydat na słuchacza KSAP m.in. znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego. 
 
Studenci zapoznali się dokładniej z ofertą kształcenia stacjonarnego, czyli jednego z trzech oferowanych przez szkołę. Prelegentki omówiły sylwetkę absolwenta KSAP, przed którym stoją szerokie możliwości rozwoju kariery.
 
Spotkania z praktykami to cykl organizowany już od 2012 r. Pomysłodawcą projektu jest mgr Piotr Arczyński tegoroczny absolwent prawa na UMCS oraz były członek Samorządu WPiA.  Studenci potwierdzili, ze w przyszłym roku akademickim „Spotkania z Praktykami” zostaną kontynuowane. Osoby odpowiedzialne za organizacje wydarzeń zapewniły, że nadchodzące prelekcje z pewnością ponownie zainteresują wiele osób.
 
Natalia Małgorzata Kurek