Egzaminy prawnicze prowadziły 73 komisje egzaminacyjne, w tym egzamin komorniczy – dwie z siedzibami w Katowicach i w Warszawie; egzamin adwokacki – 30 komisji z siedzibami w 13 miastach (Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i we Wrocławiu); a egzamin radcowski 41 komisji w 19 miastach (Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie, we Wrocławiu  i w Zielonej Górze). Egzaminy odbyły się w szczególnym reżimie sanitarnym, określonym przez wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z 15 kwietnia 2021 r.

 

Egzamin komorniczy

Egzamin 12-14 maja 2021 r. przeprowadziły 2 komisje egzaminacyjne. Pozytywny wynik z tego egzaminu  uzyskało 49 spośród 85 zdających przed: 

 • Komisją Egzaminacyjną  w Warszawie 20 spośród 43 zdających, tj. około 47 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną  w Katowicach 29 spośród 42 zdających, tj. około 69 proc..

 

Najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono z zadania z pierwszej części egzaminu  31. Z zadania z drugiej części egzaminu wystawiono 7 ocen niedostatecznych, a z zadania z trzeciej części egzaminu – 10 ocen niedostatecznych. Najmniej problemów przysporzyło zdającym zadanie z czwartej części egzaminu, z którego wszyscy uzyskali ocenę pozytywną. 

 

Egzamin adwokacki

Egzamin 18-21 maja br. przeprowadziło 30 komisji egzaminacyjnych. Wynik pozytywny uzyskały 1422 osoby z 1755 zdających przed:

 • Komisją Egzaminacyjną w Białymstoku 42 spośród 49 zdających, tj. około 86 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku 59 spośród 68 zdających, tj. około 87 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Gdańsku 63 spośród 67 zdających, tj. 94 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Katowicach 43 spośród 55 zdających, tj. około 78 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Katowicach 44 spośród 53 zdających, tj. 83 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Katowicach 49 spośród 56 zdających, tj. około 87 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Kielcach 28 spośród 37 zdających, tj. około 76 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Krakowie 47 spośród 61 zdających, tj. 77 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Krakowie 52 spośród 60 zdających, tj. około 87 proc.,
 •  Komisją Egzaminacyjną w Lublinie 51 spośród 57 zdających, tj. około 89 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Łodzi 51 spośród 61 zdających, tj. około 84 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu 49 spośród 58 zdających, tj. około 84 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Poznaniu 51 spośród 55 zdających, tj. około 93 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Rzeszowie 76 spośród 82 zdających, tj. około 93 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Szczecinie 22 spośród 29 zdających, tj. około 76 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Toruniu 33 spośród 41 zdających, tj. około 80 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Warszawie 54 spośród 65 zdających, tj. około 83 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Warszawie 39 spośród 67 zdających, tj. około 58 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Warszawie 50 spośród 65 zdających, tj. około 77 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 4 w Warszawie 57 spośród 67 zdających, tj. około 85 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 5 w Warszawie 44 spośród 67 zdających, tj. około 66 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 6 w Warszawie 56 spośród 66 zdających, tj. około 85 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 7 w Warszawie 48 spośród 66 zdających, tj. około 73 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 8 w Warszawie 53 spośród 65 zdających, tj. około 81 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 9 w Warszawie 42 spośród 67 zdających, tj. około 63 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 10 w Warszawie 54 spośród 65 zdających, tj. około 83 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 11 w Warszawie 61 spośród 67 zdających, tj. około 91 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu 38 spośród 51 zdających, tj. około 74 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 we Wrocławiu 41 spośród 48 zdających, tj. około 85 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 3 we Wrocławiu 25 spośród 40 zdających, tj. około 62 proc..

 

Na egzaminie adwokackim najtrudniejsze okazało się zadanie z zakresu prawa cywilnego (206 ocen niedostatecznych), z prawa gospodarczego (103 oceny niedostateczne) i prawa karnego (101 ocen niedostatecznych ). Najmniej trudności sprawiło zdającym rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego (35 ocen niedostatecznych) i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki (24 oceny niedostateczne). 

 

Egzamin radcowski

18-21 maja br. przeprowadziło 41 komisji egzaminacyjnych. Wynik pozytywny uzyskało 2213 osób z 2512 zdających przed: 

 • Komisją Egzaminacyjną w Białymstoku 32 spośród 38 zdających, tj. około 84 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Bydgoszczy 51 spośród 51 zdających, tj. 100 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku 49 spośród 57 zdających, tj. 86 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Gdańsku 52 spośród 58 zdających, tj. około 90 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Gdańsku 48 spośród 57 zdających, tj. około 84 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Katowicach 69 spośród 74 zdających, tj. około 93 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Katowicach 71 spośród 75 zdających, tj. około 95 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Kielcach 61 spośród 66 zdających, tj. około 92 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Koszalinie 34 spośród 41 zdających, tj. 83 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Krakowie 64 spośród 65 zdających, tj. około 98 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Krakowie 57 spośród 66 zdających, tj. około 86 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Krakowie 53 spośród 67 zdających, tj. około 79 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 4 w Krakowie 50 spośród 66 zdających, tj. około 76 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Lublinie 53 spośród 57 zdających, tj. 93 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Lublinie 50 spośród 56 zdających, tj. około 89 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Łodzi 34 spośród 42 zdających, tj. 81 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Łodzi 37 spośród 41 zdających, tj. około 90 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Olsztynie 55 spośród 56 zdających, tj. około 98 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Opolu 51 spośród 56 zdających, tj. około 91 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Opolu 46 spośród 55 zdających, tj. około 84 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu 72 spośród 78 zdających, tj. około 92 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Poznaniu 67 spośród 69 zdających, tj. około 97 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Poznaniu 46 spośród 49 zdających, tj. około 94 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 4 w Poznaniu 42 spośród 49 zdających, tj. około 86 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Rzeszowie 55 spośród 56 zdających, tj. około 98 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Szczecinie 70 spośród 80 zdających, tj. około 87 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Toruniu 74 spośród 90 zdających, tj. około 82 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Wałbrzychu 37 spośród 48 zdających, tj. około 77 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Warszawie 68 spośród 73 zdających, tj. około 93 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 w Warszawie 57 spośród 68 zdających, tj. około 84 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 3 w Warszawie 64 spośród 73 zdających, tj. około 88 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 4 w Warszawie 57 spośród 72 zdających, tj. około 79 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 5 w Warszawie 64 spośród 70 zdających, tj. około 91 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 6 w Warszawie 61 spośród 69 zdających, tj. około 88 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 7 w Warszawie 60 spośród 73 zdających, tj. około 82 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 8 w Warszawie 62 spośród 70 zdających, tj. około 89 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 9 w Warszawie 64 spośród 71 zdających, tj. około 90 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu 49 spośród 59 zdających, tj. 83 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 2 we Wrocławiu 45 spośród 60 zdających, tj. 75 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną nr 3 we Wrocławiu 57 spośród 60 zdających, tj. 95 proc.,
 • Komisją Egzaminacyjną w Zielonej Górze 25 spośród 31 zdających, tj. około 81 proc.

 

Z egzaminu radcowskiego wystawiono ogółem 395 ocen niedostatecznych, w tym z zakresu prawa karnego 95, z zakresu prawa cywilnego 132, z zakresu prawa gospodarczego 90, z zakresu prawa administracyjnego – 54,  i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki 24. 

 [BANNER] [LINKI SIP LEX]