Utworzony w 2000 roku wydział do dzisiaj nie posiadał własnej siedziby. Dzięki ministerialnej dotacji zmodernizowany zostanie dawny budynek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki. W poniedziałek Jarosław Gowin i rektor UJ, prof. Wojciech Nowak, podpisali umowę o przekazanie uczelni środków na rozpoczęcie inwestycji.

Całość budynku czeka generalny remont. Elewacja zostanie odnowiona, a instalacje wewnętrzne w pełni wymienione. Oprócz tego laboratoria i warsztaty przekształcone będą w nowoczesne biblioteki i sale dydaktyczne. Zgodnie z najwyższymi standardami budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Każda jednostka powinna posiadać wspólne miejsce spotkań – powiedział podczas konferencji Jarosław Gowin. – Takie miejsce sprzyja wymianie myśli i doświadczeń. Uniwersytet Jagielloński to jedna z najlepszych uczelni w Polsce i czołowa uczelnia regionu. Jej rozwój powinien dotyczyć również uczelnianej infrastruktury – mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie ok. 84 mln zł. Niemal połowę kosztów pokryje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Reszta podzielona zostanie między Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (21,8 mln zł) oraz Uniwersytet Jagielloński (22,6 mln zł).

Nowa siedziba Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ przy ul. Reymonta 4 pomieści ponad 3 tys. studentów i niemal 400 pracowników. Budynek zostanie oddany do użytku w roku akademickim 2020/2021.

Podczas wizyty w Krakowie Jarosław Gowin wziął również udział w uroczystym otwarciu Laboratorium Badań Chemicznych w krakowskim Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych. Oddział jest częścią Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, który specjalizuje się w opracowaniach naukowych, projektach badawczo-rozwojowych oraz ekspertyzach technicznych. ICMB współpracuje ściśle m.in. z Akademią Górniczo-Hutnicza, Politechniką Krakowską, Politechniką Śląską czy Polską Akademią Nauk.

Laboratorium zostało sfinansowane dzięki dotacji celowej przyznanej przez MNiSW. W 2016 roku, by wzmocnić pozycję Instytutu, ministerstwo przeznaczyło na modernizację tej części infrastruktury niemal 2 mln zł. Dzięki temu udało się zrealizować jedno z największych przedsięwzięć w historii Oddziału. Nowoczesne laboratorium pozwoli na poszerzenie zakresu prowadzonych badań.