Jak poinformował rzecznik Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Jacek Przygodzki, o miejsca na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich w tym roku ubiega się blisko 14 tys. osób. Jest ich dwa razy więcej niż miejsc, które oferuje uczelnia.

Zobacz: Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce medycznej>>>

Podobnie jak w latach ubiegłych największą popularnością cieszyły się psychologia (ponad 1300 kandydatów) i prawo (ponad 2000 kandydatów). O jeden indeks na kierunku psychologia ubiega się prawie 12 osób, w przypadku prawa jest to 8 osób. Popularnym kierunkiem jest również dziennikarstwo i komunikacja społeczna, gdzie o jedno miejsce starało się 11 osób. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również komunikacja wizerunkowa i italianistyka.
 
W pierwszym etapie rekrutacji na Politechnikę Wrocławska złożono ponad 19 tys. podań. „To nieco więcej niż w poprzednim roku” - powiedział Andrzej Charytoniuk z biura prasowego wrocławskiej uczelni. Najwięcej, bo aż osiem osób na jedno miejsce, zadeklarowało chęć studiowania geodezji i kartografii. Dużym zainteresowanie cieszyło się również górnictwo i geologia oraz biotechnologia.
 
 
Rekordzistą jeśli chodzi o liczbę osób starających się o jedno miejsce na uczelni jest we Wrocławiu Uniwersytet Medyczny. Co roku oblegane są tam kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. „Ten rok jest jednak wyjątkowy pod względem ilości kandydatów na te kierunki. Zarejestrowaliśmy 52 kandydatów na jedno miejsce na stomatologii i 25 na kierunku lekarskim” – powiedziała rzeczniczka uczelni Jolanta Grzebieluch. O możliwość studiowania na UM ubiega się łącznie ponad 12 tys. kandydatów.
 
 
Chęć studiowania na Uniwersytecie Przyrodniczym w tym roku zgłosiło ponad siedem tysięcy osób, a najbardziej obleganym kierunkiem była weterynaria, gdzie o jeden indeks starało się dziewięć osób. (PAP)