W podpisaniu porozumienia uczestniczyli przedstwiciele władz prowincji Hubei i Huazhong University of Science and Technology w Wuhan.  Uniwersytet Jagielloński reprezentował dziekan WPiA UJ prof. Jerzy Pisuliński oraz pracownicy Katedry Prawa Własności Intelektualnej dr hab. Anna Tischner i dr Dariusz Kasprzycki. Pani dr hab. Anna Tischner i dr Dariusz Kasprzycki zostli zaproszeni na pobyt badawczy w Chinese-German Institute for Intellectual Property​ przez dyrektora Instytutu prof. Xiang Yu.