O ewentualnych zmianach sędziowie dyskutowali podczas konferencji „Droga aplikanta sędziowskiego do służby sędziowskiej- aplikacja sędziowska i co dalej?”.
Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - prof. Małgorzata Manowska otwierając Konferencję zauważyła, że nadal aktualne jest pytanie,  czy urząd sędziego ma być ukoronowaniem kariery prawniczej, czy prowadzić do niego powinna edukacja i praktyka w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Łukasz Piebiak stwierdził, że obecnie nie ma możliwości, aby zawód sędziego stał się ukoronowaniem kariery prawniczej. Uznał, że jest potrzeba szerokiej dyskusji na temat modelu dojścia do służby sędziowskiej. W jego ocenie jest możliwość, aby zdanie egzaminu sędziowskiego po zakończeniu szkolenia wstępnego gwarantowało uzyskanie asesury.
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa - sędzia Dariusz Zawistowski podkreślił, że  koncepcja gwarancji stanowiska asesorskiego dla absolwentów KSSiP jest wątpliwa z punktu widzenia konstytucyjności. Ponadto w tej sytuacji KRS nie miałaby wpływu na nominacje asesorskie osób, które zdały egzamin sędziowski po zakończeniu aplikacji w KSSiP. Więcej>>

Dowiedz się więcej z książki
Akta cywilne dla aplikantów
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł