W dokumencie wskazuje się też, że konieczne jest też zapewnienie studentom dostępu do infrastruktury, takiej jak: instrumenty muzyczne, specjalistyczny sprzęt konieczny dla kształtowania umiejętności ważnych dla realizacji programu studiów.

Zajęcia zawieszone do 24 maja, rok akademicki prawdopodobnie w terminie>>

 

Zajęcia stacjonarne z ograniczeniami

Nowelizacja, którą przygotowało MKiDN, umożliwi realizację niektórych zajęć na uczelni, choć z zachowaniem reżimu sanitarnego. Konieczne jest zatem co do zasady dalsze obowiązywanie regulacji pozwalających na wyeliminowanie konieczności udziału studentów w zajęciach organizowanych przez uczelnie artystyczne na ich terenie, jak również ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni na ich terenie. Jednocześnie dopuszcza się możliwość realizacji w uczelniach artystycznych zajęć indywidualnych lub w niewielkich grupach, nie większych niż czteroosobowe.

 

 


 

Oprócz zajęć w grupach nieprzekraczających 4 studentów, przewidziano również możliwość indywidualnego korzystania z infrastruktury, którą dysponuje uczelnia, zarówno przez studentów, jak i nauczycieli akademickich. Dla osiągnięcia określonych efektów kształcenia artystycznego oraz realizacji twórczości artystycznej przez nauczycieli akademickich niezbędny jest dostęp do sprzętu, którym dysponuje uczelnia artystyczna. W przypadku uczelni muzycznych chodzi przede wszystkim o instrumenty muzyczne, w tym również o dużych gabarytach (np. harfa, fortepian, organy).