Tegoroczne rozważania konferencyjne skupią się wokół zagadnienia o doniosłym, lecz przede wszystkim powszechnym charakterze  – zarówno z punktu widzenia codziennego życia każdego obywatela, jak również przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.
 
Konferencji podzielona została na dwie części, z których pierwsza stanowić będzie wprowadzenie do tematyki harmonizacji przepisów o podatku VAT. W drugiej części, wybitni przedstawiciele świata nauki oraz praktycy prawa podatkowego, operując konkretnymi przykładami, dokonają wnikliwej analizy możliwości odliczenia podatku VAT oraz jego ograniczeń. 
 
O aktualności poruszanych zagadnień świadczy znamienite grono prelegentów, którzy zgodzili się wziąć udział w Konferencji, która została objęta patronatem honorowym Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego, Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 
XIII Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej towarzyszy druga edycja konkursu na wystąpienie z referatem, którego laureat dołączy do grona prelegentów. Aby wziąć udział w konkursie należy napisać krótką analizę dowolnie wybranego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczącego harmonizacji przepisów o podatku od towarów i usług.
 
Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące Konferencji oraz konkursu można znaleźć na stronie: www.elsa.org.pl/okp.
 
Udział w Konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.