Zdaniem ministerstwa, następuje wzrost znaczenia problematyki społecznej odpowiedzialności organizacji z różnych sektorów, więc powinno się także zwrócić uwagę nie tylko na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorców, ale także instytucji akademickich. 

Debata o społecznej odpowiedzialności w szkolnictwie wyższym ma ważny wkład w kwestie poprawy jakości kształcenia i dostosowanie umiejętności przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy – czytamy w komunikacie ministerstwa 
 
Konferencja będzie okazją do rozpoczęcia dyskusji o istocie i znaczeniu odpowiedzialności społecznej uczelni oraz zarysowania kierunków działania, w jakich warto rozwijać odpowiedzialność społeczności akademickiej. 
 
Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są: przedstawiciele władz uczelni i wydziałów ekonomicznych, przedstawiciele samorządów doktorantów i studentów oraz wszystkich zainteresowanym problematyką odpowiedzialności społecznej w szkolnictwie wyższym.
 
Więcej informacji i formularz rejestrowy na stronie ministerstwa