Uniwersytecka Poradnia Prawna w Rzeszowie wraz z Grupą Inicjatywną Studentów Prawa, realizująca Kampanię Edukacyjną  „Świadomi Swoich Praw” ma zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolskie Forum Edukacji Prawnej, która odbędzie się w dniach 6-7 listopada 2013 r. w Rzeszowie.

Pobudką organizacji Forum jest splot niskiej świadomości prawnej społeczeństwa zauważalny wśród osób korzystających z pomocy Poradni Prawnych oraz prowadzone przez nie dni „Street Law”.

W trakcie Forum  przewidywane są wykłady zarówno teoretyków jak i praktyków prawa, którzy działają na rzecz zwiększenia świadomości prawnej obywateli. Ponadto realizowane będą liczne panele dyskusyjne, warsztaty oraz zajęcia z trenerami personalnymi. Zamierzonym efektem Forum jest wypracowanie metod, planów działania poszczególnych Poradni Prawnych w zakresie edukacji prawniczej społeczeństwa.

Rekrutacja

Uczestnikiem Forum może zostać osoba, która dokona zgłoszenia chęci udziału na stronie www.poradnia.univ.rzeszow.pl w zakładce „I Ogólnopolskie Forum Edukacji Prawniczej”.Konrad Kuć