Przedmiotem konkursu jest napisanie artykułu popularnonaukowego popularyzującego w przystępny sposób własne badania naukowe lub badania, w których jego uczestnicy brali udział. Prace można było przesyłać w terminie od 1 lipca do 10 września 2014 roku. W tegorocznej edycji do konkursu nadesłano 137 prac, z których wyłoniono siedmiu laureatów.

Laureatką I nagrody została Karolina Krajewska, archeolog, doktorantka w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, za artykuł „Nieznany lud na kraocach świata”. II nagrodę otrzymała Justyna Szymaoska, psycholog, doktorantka Wydziału Psychologii

Uniwersytetu Warszawskiego, za artykuł „Study nature, not books – czyli o badaniach innych umysłów”. III nagroda przypadła Joannie Ginter, absolwentce polonistyki i administracji, doktorantce Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdaoskiego, która zgłosiła do konkursu artykuł „Kiedy słownik ortograficzny to za mało”.

Przeczytaj także: Młodzi i ambitni – czyli dzień z życia aplikanta

W tym roku odbyła się X edycja konkursu. Patronem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Honorowy patronat nad konkursem objęła prof. Lena Kolarska-Bobioska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Plagiat.pl, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, IBUK.pl, Imagis SA, Kingston Technology,Stowarzyszenie Kopipol, StatSoft Polska, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Erudycję sp. z o.o.

Plagiat.pl jest po raz kolejny jednym ze sponsorów wydarzenia.

Barbara Gromniak