Jak poinformowano, porozumienie zapewni bardziej przejrzysty sposób wzajemnego uznawania dokumentów. – Mam nadzieję, że zawarcie umowy nie tylko ułatwi mobilność akademicką pomiędzy naszymi krajami, ale także przyczyni się do zacieśnienia współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki – powiedział  minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Ministrowie rozmawiali na temat inicjatywy Uniwersytety Europejskie (European Universities Initiative lub European Universities Networks), realizowanej w ramach Programu Erasmus+. To rodzaj ponadnarodowego sojuszu instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE. Utworzona sieć uczelni umożliwi studentom uzyskiwanie stopni poprzez łączenie studiów w kilku krajach. ­ - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego traktuje inicjatywę Uniwersytety Europejskie, jako ważny element rozwoju polskiego i europejskiego szkolnictwa wyższego. Liczymy, że zwiększy ona mobilność środowiska naukowego oraz przyczyni się do rozwoju międzynarodowej konkurencyjności polskich i europejskich uczelni – powiedział minister Murdzek.

Czytaj: Sędzia Tarno: Niełatwe procesy o uznawanie dyplomów i nadanie tytułów naukowych>>

Podejmowano również bieżące tematy związane z prowadzeniem kształcenia w dobie pandemii, w tym dotyczące mobilności studentów i kształcenia cudzoziemców.
Polski minister podkreślał podczas spotkania, że dla Polski szczególna istotna jest kwestia zapewnienia ciągłości nauczania języka polskiego na Litwie. Kierunek polonistyczny jest obecnie prowadzony na dwóch uczelniach – w Centrum Polonistycznym Uniwersytetu Wileńskiego oraz w Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie z siedzibą w Wilnie (przekształcone w wyniku reformy oświaty byłe Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej, Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie).