- Dla nas cel jest jasny. W dobie dynamicznie zmieniających się realiów ekonomicznych, społecznych i kulturowych musimy wspierać projekty umożliwiające ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Kluczowe jest dla ministerstwa, aby stanowiły one adekwatną odpowiedź na nowe potrzeby i możliwości czasowe osób, chcących uzupełnić swoje wykształcenie. Dlatego zdecydowaliśmy się sfinansować powstanie platformy edukacyjnej Polski MOOC – podkreślił Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Uczelnia, która nie chroni danych, naraża się na pozew>>

 

Platforma do internetowych kursów

Platforma jest wiarygodnym i bezpłatnym źródłem wiedzy dostępnym dla wszystkich, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Została uruchomiona na serwerach Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Platforma jest wirtualnym narzędziem do zdalnej nauki, a zarazem kolejnym krokiem w procesie tworzenia innowacyjnego ekosystemu kształcenia w Polsce.
 

Na konkurs dla twórców kursów z uczelni wyższych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 10 mln zł. Kursy przeznaczone będą  dla wszystkich osób zainteresowanych nauką, zdobywaniem nowych kompetencji i umiejętności. Ideę platformy e-learningowej popiera także Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP-u, zapewnia, że uczelnie obejmą patronat i nadzór merytoryczny nad otwartymi kursami online.