Planowane rozwiązanie nie podoba się uczelniom i budzi wątpliwości PKA. Zdaniem prawników może też uderzać w niezależność komisji - informuje DGP.

Konieczność wprowadzenia zmian w sposobie odwoływania się od ocen uczelni jest wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca (sygn. akt SK 61/12). Orzekł on, że niezgodne z Konstytucją RP są m.in. regulacje, które uniemożliwiają szkołom kwestionowanie opinii PKA w sprawie oceniania przez nią jakości kształcenia. Wskazał na przykład, że wniosek szkoły o powtórne rozpatrzenie sprawy opiniują częściowo te same osoby, które podjęły pierwotną decyzję.

Zmianie ma ulec też przepis, który zobowiązuje ministra do zawieszenia albo cofnięcia uprawnień do prowadzenia kierunków studiów przez uczelnię, która została negatywnie zaopiniowana. Minister będzie mógł, a nie musiał podjąć zasugerowaną przez PKA decyzję.

Źródło: http://edgp.gazetaprawna.pl/