Ok. 120 nauczycieli fizyki, chemii i biologii z woj. śląskiego uczestniczyło w czwartek w Śląskim Kongresie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych w Chorzowie, poświęconym nowoczesnym metodom kształcenia. "Tablica i kreda obecnie najmniej przemawiają do współczesnego ucznia, który na co dzień ma stały kontakt z internetem, czy to poprzez smartfon, czy tablet. Nauczyciel powinien, choć częściowo, pozyskać ten czas spędzony przez ucznia w internecie do celów użytecznych i potrafić zaproponować mu coś ciekawego" - powiedział dr Dariusz Kajewski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Zdaniem Kajewskiego komputer rzadko jest wykorzystywany przez nauczycieli do zajęć innych niż informatyka. "Nauczyciele nie są jeszcze przyzwyczajeni do korzystania z nowoczesnych technologii na lekcjach. Trzeba ich przekonać, że warto organizować niekonwencjonalne lekcje z pomocą e-podręczników, prostych zestawów np. robotów, które można samodzielnie złożyć z klocków, bądź z platform e-learningowych, z pomocą których można organizować zdalną pracę z uczniami, np. rozwiązywać testy, zadawać zadania domowe. Internet daje sporo możliwości" - dodaje Kajewski.

Zorganizowany przez Uniwersytet Śląski oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach kongres jest m.in. odpowiedzią na ogromne zainteresowanie nauczycieli tą tematyką, co zostało zauważone podczas I Śląskiego Kongresu Oświaty w ubiegłym roku. Wykłady z udziałem ekspertów, którzy dyskutowali z nauczycielami m.in. o dostosowaniu nauczania do zmieniających się potrzeb i możliwości uczniów oraz wpływie nowoczesnych technologii na kształcenie w szkole cieszyły się wówczas największym powodzeniem.

Rzeczniczka kuratorium oświaty Anna Wietrzyk poinformowała, że w tym roku kuratorium zorganizuje kolejne targi z cyklu "Nowoczesna szkoła". "Kształcenie dzieci i młodzieży w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości, w której dostęp do informacji jest nieograniczony – to ogromne wyzwanie dla nauczycieli każdego szczebla edukacji i konieczność nowego spojrzenia na edukację. Uczeń z pokolenia internetu wymaga zupełnie innego podejścia i stosowania alternatywnych metod nauczania, pojawia się więc konieczność wzbogacenia tradycyjnych metod" - powiedziała PAP Wietrzyk. Dodała, że targi odbędą się w dniach 9-10 kwietnia.

Zdaniem Kajewskiego spotkania z nauczycielami pokazują, że istnieje potrzeba kontynuowania spotkań na tematy związane z nowoczesną edukacją.