Hortiterapia jest formą terapii zajęciowej wykorzystującej rośliny, prace ogrodnicze i ogród jako narzędzie terapeutyczne. Hortiterapeuci stosują techniki bazujące na pracy z roślinami do leczenia konkretnych dysfunkcji - fizycznych i psychicznych pacjentów. Hortiterapia wykorzystywana jest także w rehabilitacji zawodowej i resocjalizacji.
„My podążamy za trendami zachodnimi, gdzie kształcenie terapeutów ogrodniczych prowadzone jest już od dość dawna, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, a także Wielkiej Brytanii, krajach skandynawskich, Niemczech, Austrii czy Szwajcarii” - powiedziała PAP w środę dr Bożena Szewczyk-Taranek, kierownik Studiów podyplomowych Terapia Ogrodnicza z Katedry Roślin Ozdobnych UR.
Jak zaznaczyła, terapia tego typu, bazująca na swoistym powrocie do natury, obserwacji procesu wegetacji roślin, ich pielęgnacji, a także uczestnictwie w pracy w grupie niesie ze sobą znaczący efekt zdrowotny. „Ogrodnictwo jest tu takim swoistym narzędziem terapeutycznym” - podkreśliła dr Szewczyk-Taranek.
Według niej elementy hortiterapii są wprowadzane przez niektórych terapeutów zajęciowych, ale często bez świadomości, iż można ją ująć w ramy metodyczne i korzystać z pomocy specjalistów. „Czują oni, że to działa i wprowadzają intuicyjnie” - zaznaczyła przedstawicielka UR.

Według niej niektóre polskie uczelnie kształcą już specjalistów w tej dziedzinie. Studia przygotowane wspólnie przez krakowski UR i AWF są pierwszymi w Polsce interdyscyplinarnym kierunkiem podyplomowym tego typu. Najnowszą wiedzę i umiejętności przekazywać będą pracownicy naukowi AWF, którzy skupią się na medycznych i psychologicznych aspektach pracy terapeuty, Uniwersytetu Rolniczego - odpowiedzialni za przekazywanie wiedzy z zakresu ogrodnictwa czy projektowania ogrodów. Wspierać ich będą także oligofrenogpedagodzy i logopedzi oraz hortiterapeuci z brytyjskiej fundacji Thrive.
Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów. Realizowany program uwzględnia standardy kształcenia terapeutów ogrodniczych przyjęte w Wielkiej Brytanii (Fundacja Thrive) i Stanach Zjednoczonych (Stowarzyszenie AHTA, American Horticultural Therapy Associacion). Trwające rok zajęcia ruszą na wiosnę wraz z rozpoczęciem sezonu wegetacji roślin. (PAP)