– Środki finansowe na realizację projektu zostaną przeznaczone m.in. na sfinansowanie stypendiów dla studentów odbywających praktyki, zużywalnych materiałów niezbędnych do wykonywania prac podczas praktyk (bez twardego sprzętu) oraz koszty wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy – informuje Katarzyna Zawada, rzecznik MNiSW. Praktyki będą się odbywać w małych i średnich firmach i miałyby trwać 6-miesięcy. Planowana jest również współpraca ze specjalnymi strefami ekonomicznymi.
Resort planuje przeznaczyć na ten projekt 136 mln zł. Jednym z pomysłów jest także ewaluacja praktyk, czyli sprawdzanie, czy studenci przez ten czas zdobywają konkretne umiejętności.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna", stan z dnia 18 kwietnia 2016 r.