Organizacja przedstawia je w komentarzu do propozycji zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym, nad którą pracuje resort nauki.
- Dla NZS, największej organizacji studenckiej w Polsce, fundamentalnymi zagadnieniami w kontekście szkolnictwa wyższego są: przyszłość studentów, samorządność studencka oraz jakość kształcenia. Studenci, jako przyszła kadra Rzeczypospolitej, powinni stanowić najważniejszą grupę interesariuszy szkolnictwa wyższego – mówi przewodnicząca NZS Maria Cholewińska.

Postulaty dotyczące sfery socjalnej to przede wszystkim: 
- niezwiększanie opłat za usługi w ramach funkcjonowania uczelni jak: opłaty rekrutacyjne,
akademiki, biblioteki, stołówki, niezależnie od zmian w finansowaniu szkół wyższych; 
- wprowadzenie  do  ustawy  zapisu  o  możliwości  zapewniania  przez  uczelnie  publiczne;
-  wprowadzenie  do  ustawy  zapisu  dotyczącego  możliwości  uzyskania  zwrotów  kosztów poniesionych przy okazji zajęć i praktyk terenowych;
- wprowadzenie  zapisu  zwalniającego  studenta  z  obowiązku  drukowania  prac
dyplomowych, po pierwsze – w celu ograniczenia wydatków studentów – oraz, po drugie –
z myślą o stopniowej cyfryzacji uczelni.
 
Członkowie Zrzeszenia walczą również o wykorzystanie nowych technologii w środowisku akademickim. W tym celu w ramach Centrum Analiz NZS został sporządzony specjalny raport dotyczący cyfryzacji na uczelniach, który na początku tego roku przedstawiono na spotkaniu z Minister Cyfryzacji Anną Streżyńską. Wskazuje on, że tylko 2% studentów jest usatysfakcjonowanych działaniem administracji cyfrowej na uczelni, natomiast prawie połowa ocenia ją negatywnie.
– Studenci powinni mieć możliwość złożenia wniosku o stypendium drogą elektroniczną czy głosowania w wyborach do samorządu studenckiego, co wydatnie zwiększyłoby frekwencję w głosowaniu. Kładąc nacisk na funkcjonowanie administracji cyfrowej na uczelniach, zwiększamy jej efektywność. Ustawa powinno regulować kwestie, które będziemy mogli zrobić drogą elektroniczną – podkreśla przewodnicząca NZS.

LEX Student – zaliczaj egzaminy na piątkę>>