Program StRuNa St-udencki Ru-ch Na-ukowy polega na promocji ruchu naukowego studentów i doktorantów.


Podstawowe elementy Programu StRuNa to:
1. ogólnopolska Baza StRuNa organizacji i projektów naukowych realizowanych przez studentów i doktorantów (obecnie baza zawiera informacje dotyczące ok. 5.050 kół naukowych),
2. ogólnopolski Konkurs StRuNa podsumowujący aktywność naukową kół i innych organizacji studenckich,
3. ogólopolskie czasopismo naukowe studentów i doktorantów "StRuNa - Biuletyn Młodych Naukowców"

Konkurs StRuNa posiada 7 kategorii:
 - Projekt Roku
 - Konferencja Roku
 - Wyprawa Roku
 - Publikacja Roku
 - Koło Naukowe Roku
 - Opiekun Roku
 - Sponsor Roku.

Nagrodzone mogą zostać projekty i działania, które w całości lub w istotnej części zostały zrealizowane między 1 października 2012 roku a 30 września 2013 roku.

Zgłoszenia do wszystkich kategorii można przesyłać do 14 października br. godzina 23:59.

Już dziś zarejestruj swoją organizację.

Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie br. w Warszawie.

Program StRuNa jest realizowany pod patronatem prof. Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego.