Do tej pory opłata na większość kierunków spadnie z 85 do 70 złotych. Projekt rozporządzenia ministerstwa nauki zakłada także, iż rekrutacja na kierunki artystyczne i architektoniczne wyniesie 150 złotych. Trochę mniej zapłacą kandydaci na studia, którzy będą musieli przejść test sprawności fizycznej – oni zapłacą sto złotych. 

Ministerstwo uzasadnia, iż obniżenie opłat jest uzasadnione faktem, iż podstawowe postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w oparciu na wyniki egzaminu maturalnego. Nie ma już egzaminów wstępnych, które zwiększały koszty rekrutacji dla uczelni.
 
Rozporządzenie znajduję się w trakcie konsultacji społecznych i w założeniu ma obowiązywać od roku akademickiego 2013/2014 roku.