Sprawę opisuje "Rzeczpospolita". SN wprawdzie odmówił podjęcia uchwały. ale rozstrzygnął wątpliwości dotyczące pojęcia "ulica" w rozumieniu przepisu zakazującego picia alkoholu w miejscu publicznym. Orzeczenie dotyczyło mandatu za picie alkoholu na bulwarach wiślanych, sprawa po odwołaniu trafiła do Sądu Okręgowego, który zwrócił się do SN z pytaniem prawnym (sygnatura akt, I KZP 14/16).

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 19 stycznia 2017 r.