Senat przyjął nowelizację ustawy Prawo prasowe

6 czerwca Senat przyjął ustawę o rejestracji czasopism, zgodnie z którą niedopełnienie obowiązku rejestracji dziennika lub czasopisma stanowić będzie wykroczenie karane grzywną w wysokości do 5 tys. zł, a nie jak do tej pory występek zagrożony grzywną lub karą ograniczenia wolności.

Potrzeba zmiany ustawy Prawo prasowe wynika z obowiązku dostosowania przepisów do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt SK 42/09).

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego określona w art. 45 Prawa prasowego sankcja karna za brak rejestracji dziennika lub czasopisma jest środkiem nadmiernym i nieproporcjonalnym. Jednocześnie za zgodną z Konstytucją uznano obowiązkową rejestrację czasopism przez sąd, ponieważ dokonanie rejestracji nie jest uciążliwe. Trybunał uznał także, że obowiązek dotyczący rejestracji pism może zostać zabezpieczony sankcją. W przeciwnym bowiem wypadku ochrona wartości, którym służy obowiązek rejestracji, byłaby niedostateczna.

Nowelizacja trafi teraz do podpisu Prezydenta.

Opracowanie: Justyna Gryczka, RPE WKP

Źródło: www.prawoautorskie.gov.pl, stan z dnia 7 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 7 czerwca 2013 r.