Według posłów opozycji taki budże to to za mało - jak mówił zrastają łącznie o kwotę 1 mld 485,5 mln zł, poziom finansowania nauki jest zdecydowanie zbyt niski w stosunku do standardów europejskich. Podobne zdanie wyraził przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Zbigniew Marciniak stwierdził, że planowane nakłady przeznaczone na naukę w 2019 r. są zbyt niskie. W jego ocenie są potrzebne "istotnie wyższe środki, żeby polska nauka mogła gonić świat".

 

Podkreślił, że nie wzięto pod uwagę wszystkich kosztów reformy.
- W relacji do analogicznej kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2018 nakłady te wzrastają nominalnie w kwocie 602,1 mln zł, zaś w ujęciu procentowym nominalnym o 6,5 proc. - mówił wiceminister nauki Sebastian Skuza.

 

Komisja po pozytywnym zaopiniowaniu budżetu na szkolnictwo wyższe, tak samo oceniła również planowany budżet Polskiej Akademii Nauk. Wyniesie on 83,1 mln zł. Wiceminister Skuza powiedział, że nakłady te są wyższe od nakładów z 2018 r. o 785 tys. zł. (ms/PAP)