Dzięki Konkursowi studenci (III–V rok) i absolwenci prawa mają okazję sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce. Do Finału zakwalifikują się uczestnicy, którzy wykażą się wiedzą z zakresu prawa gospodarczego, prawa konkurencji, a także umiejętnością pracy w grupie.

 
W tym roku uczestnicy Law Games mają do wyboru dwa kazusy: kazus z zakresu prawa gospodarczego oraz kazus z zakresu prawa konkurencji. Patronat honorowy nad konkursem objął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
Konkurs składa się z dwóch etapów: Eliminacji i Finału. Aby wziąć w nim udział, należy zarejestrować się na stronie www.elsa.org.pl/lawgames i rozwiązać jeden z kazusów przygotowanych przez prawników z kancelarii Wierzbowski Eversheds. Rozwiązując kazus, uczestnik wciela się w rolę powoda lub pozwanego. Rola procesowa dla uczestnika Konkursu jest automatycznie przydzielana przez system z chwilą dokonania rejestracji. Rozwiązania kazusów należy nadsyłać do 7 kwietnia 2013 r.
 
Autorzy najlepszych prac wezmą udział w Finale, który odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2013 roku w Warszawie, w siedzibie kancelarii Wierzbowski Eversheds. Finaliści zostaną podzieleni na grupy, których zadaniem będzie wypracowanie werdyktu w sprawie z kazusu eliminacyjnego. Następnie każdy z uczestników przedstawi indywidualnie jeden z argumentów opracowanych przez jego drużynę. Na ostateczny wynik wpływ będą miały wszystkie oceniane elementy pracy grupowej i wystąpień indywidualnych, takie jak umiejętność pracy w grupie i wypracowywania wspólnego stanowiska, podział pracy, zaangażowanie, a także sposób i poziom argumentacji.
 
Każdy z pięciu zwycięzców uzyska możliwość odbycia miesięcznej, płatnej praktyki w kancelarii Wierzbowski Eversheds, która ufunduje także drobne upominki dla wszystkich finalistów. 
 
Więcej szczegółów na: www.elsa.org.pl/lawgames
 
Informacja prasowa organizatorów