Jest to drugi nabór w programie sektorowym INNOMED. Realizuje go NCBR we współpracy z firmami zrzeszonymi w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny, które współfinansują projekty. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców lub konsorcjów przedsiębiorstw i ma na celu finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie poszukiwania innowacyjnych leków, nowoczesnych metod terapeutycznych oraz nowych technologii produkcji leków generycznych.

– Zaawansowane technologicznie rozwiązania w medycynie wymagają dużych nakładów finansowych oraz wiążą się z dużym ryzykiem. W Polsce systematycznie rośnie jednak liczba przedsiębiorstw podejmujących wyzwanie konkurencji z elitą światową w obszarze innowacyjnej medycyny – zauważa prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Wierzę, że dzięki naszemu wsparciu będą one miały szanse na szybką komercjalizację wyników swoich badań i prac rozwojowych – mówi dyrektor Centrum.

II konkurs programu INNOMED jest organizowany w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO Inteligentny Rozwój, służącemu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż i sektorów gospodarki. Nabór wniosków potrwa od 1 września do 1 października. Na zwycięskie projekty przeznaczone zostanie 95 mln zł. Jeden projekt może zostać dofinansowany kwotą do 10 mln zł.

Dotychczas NCBR przeznaczyło już ponad miliard złotych na projekty badawczo-rozwojowe z branży medycznej. W ramach I edycji konkursu INNOMED wsparcie w wysokości 110 mln zł otrzymało 17 konsorcjów. Natomiast w ramach strategicznego programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED, NCBR wsparło innowacyjne projekty kwotą ponad 670 mln zł. 15 września rozpocznie się nabór wniosków w trzecim konkursie o budżecie 115 mln zł.

Więcej informacji o konkursie i programie INNOMED na stronie NCBR.

(nauka.gov.pl)