Uczestnicy konkursu proszeni są o napisanie pracy w formie publicystycznej na jeden z wybranych tematów:
Hierarchia czy multi-level governance? System polityczny Unii Europejskiej w obliczu wyzwań XXI wieku.
Największa z małych czy najmniejsza z dużych? Rola Polski w Unii Europejskiej.
Drugi Rzym czy Europa Ojczyzn? Przyszłość integracji europejskiej
Patronat nad konkursem objęli: EurActiv.pl, Fundacja Konrada Adenauera oraz Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.knpe.wpia.uw.edu.pl oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1810086092571863/