RPO wystąpił do resortu nauki o informacje na temat prac legislacyjnych ws. uprawnień do płatnego urlopu naukowego. Do rzecznika napływa wiele skarg od pracowników instytutów badawczych, którzy skarżą się, że nie przysługuje im obecnie prawo do płatnego urlopu naukowego na przygotowanie się do obrony rozprawy doktorskiej. Możliwość taką mają natomiast nauczyciele akademiccy.
"Z wcześniejszej korespondencji prowadzonej w tej sprawie wynikało, że problem ten zostanie przeanalizowany podczas prac nad nowelizacją ustawy o instytutach badawczych, dlatego też RPO chce wiedzieć, czy planowana jest zmiana przepisów w omawianym zakresie." - czytamy w wystąpieniu opublikowanym na stronie RPO.

Stałe zatrudnienie nie dla naukowca?>>