Informacji prawnych udziela mec. Joanna Łodej z Biura RPO. Woodstokowicze pytają m.in. o sprawy dotyczące prawa pracy, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, ochrony danych osobowych, postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia, praw i wolności konstytucyjnych, a także o uprawnienia i zasady działania Rzecznika Praw Obywatelskich. Poza konsultacjami prawnymi, wiele osób przychodzi porozmawiać na tematy dotyczące obowiązującego prawa i działalności instytucji powołanych do wykonywania zadań z zakresu ochrony prawnej.

Każdy uczestnik festiwalu może też przyjść i napisać czym są dla niego prawa człowieka i dlaczego konstytucja jest jego zdaniem potrzebna.

W namiocie odbywają się również warsztaty. Kacper Gwardecki – Ambasador Rzecznika Praw Obywatelskich z Uniwersytetu Jagiellońskiego poprowadził spotkanie pt. „Idę ze sprawą do Trybunału w Strasburgu! i co dalej?” Omówił zasady funkcjonowania tej instytucji oraz tryb wnoszenia skarg. Uczestnicy mogli wcielić się w rolę sędziów Trybunału i na konkretnych przykładach rozwiązać problemy prawne związane m.in. z naruszeniem prawa do wolności wyznania, czy zakazu dyskryminacji. W trakcie dyskusji uczestnicy podawali również własne przykłady.

W Namiocie Praw Człowieka goszczą też inne instytucje i organizacje. Są m.in. prawnicy z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, przedstawiciele Sieci Obywatelskiej WatchDog Polska, Platformy „Zwolnieni z Teorii”, Fundacji Court Watch, czy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Szczegóły organizowanych przez nich warsztatów i spotkań są dostępne w harmonogramie.