Skarżący  wskazują,  że w  praktyce  różnica  w  dotacji  na  jednego  studenta pomiędzy  poszczególnymi  uczelniami  artystycznymi  wynosi  nawet  100 proc. Wyliczając dotację dla uczelni, uwzględnia się: kwotę dotacji na zadania związane z działalnością kulturalną dla tej uczelni artystycznej w danym roku, kwotę dotacji na zadania związane z działalnością kulturalną uczelni artystycznych w danym  roku,  wskaźnik  kosztochłonności  tego  kierunku  studiów  liczbę kierunków oraz liczbę uczelni artystycznych.
Jak podkreśla rzecznik w wystąpieniu skierowanym do resortu nauki, tak określone podstawy prowadzą do ogromnych różnic w wypłaconych uczelniom kwotach, co budzi wątpliwości konstytucyjne. RPO apeluje do ministerstwa, by rozważyło wprowadzenie stosownych poprawek.

 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł