W najnowszym numerze uczelnianego pisma Uniwersytetu Warszawskiego możemy przeczytać, iż „uniwersytety świetnie sobie radziły już w czasach, kiedy nie było ministerstw, w tym ministerstwa odpowiedzialnego za sprawy nauki”. W ten sposób rektor UW prof. Marcin Pałys skrytykował politykę rządu wobec polskiej nauki. 

W artykule Pałys odniósł się do trwającej dyskusji o pokoleniu straconym i niskim poziomie polskiej nauki. Uważa, iż działania minister Kudryckiej są doraźne i nakierowane na osiągnięcie efektu medialnego. Rektor jest zdania, iż nie może być tak iż „gazeta staje się wyrocznią w sprawie jakości badań”. 
 
Pałys krytykuje również relacje ministerstwa z środowiskiem akademickim. Jego zdaniem, minister Kudrycka pomimo tego, iż zwraca się o wyrażenie opinii do m.in. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Są to jednak konsultacje pozorne – minister nie korzysta z tych rad i „niespecjalnie się nimi przejmuje”. Rektor uważa, iż relacje na linii ministerstwo-konferencja mają charakter fasadowy i porównuje je do relacji pomiędzy rodzicem (ministerstwo) a problematycznym potomstwem (uczelnie). 
 
Więcej na stronie gazety.pl