- Na pewno w wymiarze poselskim i już ministerialnym mieliśmy okazję kontaktować się. Jak najbardziej przewiduję współpracę, ponieważ trzeba zachować ciągłość funkcjonowania szkół wyższych, instytutów badawczych. Chciałbym, żeby to wszystko co zostało zawarte w wielkiej reformie - Konstytucji dla Nauki - Ustawie 2,0, żeby ten dorobek kilku lat pracy pana premiera Jarosława Gowina, dorobek mojej półrocznej obecności w ministerstwie, żeby to było nie tylko kontynuowane, ale rozwijane. Bo jest bardzo dużo ciekawych rzeczy do podjęcia, do zrobienia, a rezultaty są ważne dla Polski - tłumaczył minister Murdzek.

Wojciech Murdzek nowym ministrem nauki i szkolnictwa wyższego>>

 

Reforma nauki będzie kontynuowana

Murdzek odniósł się też do samego pomysłu połączenia MEN i MNiSW. Na pytanie, czy dzięki temu absolwenci szkół średnich będą lepiej przygotowani do podjęcia studiów podkreślił: Ja bardziej koncentrowałem się - i tutaj nie chciałbym jakoś specjalnie angażować się w tłumaczenie tej koncepcji - podkreślałem, że połączenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Ministerstwem Rozwoju miałoby taki większy potencjał gospodarczy. - Tutaj mógłbym długo opowiadać dlaczego, ale mam nadzieję, że pomimo, że akurat połączenie poszło w innym kierunku, że tutaj ścisła współpraca nauki z gospodarką, z samorządami też, będzie odgrywała kluczową rolę - mówił Murdzek.

 

 

W kontekście rozpoczynającego się nowego roku akademickiego Murdzek odniósł się też do ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni w związku z epidemią koronawirusa. Wyraził nadzieję, że będzie ubywało uczelni prowadzących zajęcia tylko w sposób zdalny.

- Jest takie przysłowie, że strach ma wielkie oczy. Oczywiście nie lekceważąc ani przez moment zagrożeń koronawirusowych i bezpieczeństwa zdrowotnego obserwuję, że to się zmienia - powiedział. - Były już jakiś czas temu pierwsze zarządzenia władz poszczególnych uczelni, mówiące o całkowitym zdalnym nauczaniu, a teraz na tych samych uczelniach pojawiają się nowe zarządzenia mówiące o systemie mieszanym - dodał minister(ms/pap).