- Można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Pani Profesor jest prawniczą i prawno-człowieczą wizjonerką. Wiele problemów, na które wskazywała dziesięć, dwadzieścia czy nawet trzydzieści lat temu, pozostaje aktualnych w 2016 r.  – mówiła zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwia Spurek wygłaszając laudację na cześć prof. Eleonory Zielińskiej, która 22 września została wyróżniona odznaką honorową RPO „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. Odznaczenie wręczył dr Adam Bodnar.

Zastępczyni RPO przypomniała najważniejsze dokonania prof. Zielińskiej. Wśród nich wymieniła m.in. stworzenie Kliniki Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w której bezpłatną pomoc prawną otrzymują osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Podkreślała również jej zasługi na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć.  - W swojej pracy naukowej i społecznej zawsze walczy ze stereotypami dotyczącymi przemocy wobec kobiet – dodała dr Spurek.

Uroczystość wręczenia odznaki honorowej RPO odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w ramach dwudniowej konferencji z okazji jubileuszu prof. Eleonory Zielińśkiej. Wzięli w niej udział przedstawiciele świata nauki, reprezentanci zawodów prawniczych i organizacji pozarządowych.