Jak wyjaśnia Dyrektor KSSiP w komunikacie - wymóg obejmuje wszystkie formy zatrudnienia połączone z uzyskiwaniem dochodów, tj. działalność gospodarczą, stosunek pracy, stosunek służbowy oraz każdy rodzaj umowy cywilnoprawnej. Zgodę trzeba uzyskać także na członkostwo w organach statutowych.
Pracownicy, którzy umowy podpisali wcześniej, mają 30 dni na wystąpienie o zgodę.

Komunikat>>

 

Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym
Lidia Marciniak (red. merytoryczny) , Elżbieta Piotrowska-Albin (red. merytoryczny)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł