Zdaniem ekspertki najlepsi kierownicy XXI poszukują pracowników proaktywnych i samodzielnych. Wiedzą oni, iż nie są w stanie każdemu powiedzieć co jest do zrobienia i skontrolować wszystkich wyników. Dlatego zarządzający mówią wprost: „szukam u ludzi chciejstwa”, „potrzebuję ludzi, którym dostarczam zakres obowiązków a oni samodzielnie poszerzają go i proponują zmiany ponad określony zakres”.
- Uznane autorytety w dziedzinie zarządzania Brian Tracy i Stephen Covey w swoich licznych publikacjach udowadniają, iż cechą przewodnią osób odnoszących sukcesy jest szukanie i poszerzanie swojego kręgu wpływu – czyli zadawanie sobie i innym pytania ”co mogę jeszcze zrobić?” – mówi Iwona Bobrowska.
Więcej na ten temat konsultantka powie podczas II Kongresu Edukacja i Rozwój, który odbedzie się w Warszawie w dniach 22-23 października br.

Jak podkreśla, w czasie konferencji każdy uczestnik będzie miał okazję poznać siebie i swoje preferencje do bycia kierowcą lub pasażerem życia. - Poznamy na ile mamy świadomość, że trzymanie kierownicy ma sens i jaki ma wpływ dla osiągnięcia sukcesu zawodowego? Zostaną otwarte drzwi wiedzy na temat tego, co motywuje każdego człowieka do proaktywnego działania oraz jak to wspierać w procesie edukowania dzieci - mówi. I dodaje, że można będzie tez znaleźć odpowiedź na pytanie: Czy jesteś kierowcą czy pasażerem swojego życia?

Polecamy:  II Konferencja Nauki i Szkolnictwa Wyższego (22.10.2015) >>>