Wielu pracodawców jednak zapomina, że o sukcesie przedsiębiorstwa nie decydują szablonowe profile kandydatów, lecz sam człowiek. Dlatego działy HR, pamiętając, że rekrutacja przekłada się na działalność biznesową i finansową przedsiębiorstwa, szyją swoje cele na miarę charakteru nowych kandydatów.

W październiku 2015 r. pracodawcy oferowali 115 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej (tj. o 22,5 tys. ofert więcej niż przed rokiem). Na wolne etaty, zwłaszcza w niektórych branżach, wciąż nie sposób jednak znaleźć kandydatów. Szczególne wyzwania rekrutacyjne dotyczą m.in. przedstawicieli branży IT czy nowoczesnych usług biznesowych. Właśnie dlatego specjaliści od zatrudnienia na nowo definiują pojęcie optymalnego zarządzania rekrutacją i poszukiwania pracowników.

Więcej: www.hrstandard.pl/2016/04/01/nowoczesna-rekrutacja-dzialy-hr-szyja-oferty-na-miare-pracownikow>>

  Grzegorz Filipowicz
Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista>>