Do programu mogą przystąpić absolwenci szkół wyższych I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 mies. od dnia otrzymania dyplomu oraz studenci ostatniego roku studiów wyższych, tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich. Dodatkowy warunek jest taki, że osoby takie muszą pozostawać bez pracy, ale nie jest wymagane posiadanie formalnego statusu osoby bezrobotnej.

Obecnie pożyczek udzielają:

- w województwie małopolskim - Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej (www.mfes.pl),

- w województwie mazowieckim - Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy (www.mrfp.pl),

- w województwie świętokrzyskim - Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (www.farr.pl).

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.