Wspomniana konferencja ma na celu ukazanie problematyki ewolucji standardów orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz dostosowania ich do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Podczas dwóch dni obrad uczestnicy konferencji podejmą zatem dyskusję zarówno nad teoretycznym aspektem zasad interpretacyjnych Konwencji, jak również zwrócą uwagę na praktyczne aspekty postępowania przed Trybunałem. Dodatkowym wzbogaceniem dyskusji naukowej będzie także udział w wydarzeniu przedstawicieli organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest podejmowanie aktywnych działań w obszarze krajowej oraz międzynarodowej ochrony praw człowieka. Celem konferencji jest zatem udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zmienna rzeczywistość społeczno-gospodarcza wpływa na zakres ochrony konwencyjnych praw i wolności. Uczestnicy konferencji podejmą także dyskusję nad dalszą ewolucją orzecznictwa strasburskiego oraz efektywnością przewidzianych w niej mechanizmów.

Przeczytaj także: Studencki survival czyli jak przetrwać pierwszy rok na prawie

Cele konferencji:

1. Podjęcie dyskusji nad zmianą standardów orzecznictwa ETPC w świetle podstawowych zasad interpretacyjnych Konwencji.
2. Zapoznanie uczestników z najważniejszymi orzeczeniami ETPC.
3. Zaznajomienie uczestników z praktycznymi aspektami postępowania przed ETPC.
4. Podjęcie refleksji nad największymi zagrożeniami podstawowych praw i wolności, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i wolności wobec rozwoju nowych technologii.
5. Wymiana pomysłów odnośnie zwiększenia efektywności działań ETPC.

Przeczytaj także: Postępowanie skargowe z powodu uchybień państw członkowskich UE

Informacje ogólne:

Język konferencji: polski.
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes”.
Data wydarzenia: 14-15 stycznia 2015 r.
Oczekiwana liczba uczestników: ok. 30 osób.

Przebieg konferencji:

Dzień 1.- 14 stycznia 2015 r.

9:00-9:30- otwarcie konferencji.

9:30- 11:00- I panel- ewolucja standardów dotyczących wolności słowa- referaty eksperckie dr Aleksandry Gliszczyńskiej- Grabias (dot, mowy nienawiści) oraz p. Dominiki Bychawskiej- Siniarskiej z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

11:00-11:15- przerwa kawowa

11:15-13:00- II panel- ETPC, a prawa socjalne. Wystąpienie p. Adama Ploszki z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

13:00-14:00- przerwa na lunch.

14:00-15:30- III panel- ETPC, a wolność religijna. Wystąpienie eksperckie mgr Hanny Banaś z Uniwersytetu Wrocławskiego.

15:30-15:45- przerwa kawowa

15:45- 17:00- IV panel

17:00- 17:15- zakończenie pierwszego dnia konferencji.

 

 


Dzień 2.- 15 stycznia 2015 r.

9:00- 9:30- otwarcie II dnia obrad

9:30-10:45- I panel- ETPC wobec rozwoju biomedycyny: wystąpienie eksperckie mgr Katarzyny Brzezińskiej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

10:45-11:00- przerwa kawowa

11:00-13:00- II panel- Wyzwania stojące przed ETPC- Wystąpienia eksperckie mgr Tomasza Lewandowskiego (poświęcone kwestii eksterytorialnej odpowiedzi państw w świetle konwencji) oraz mgr Władysława Jóźwickiego (Protokół 16. Do Konwencji i zmiany z nim związane). Obaj Panowie reprezentują Uniwerstytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

13:00- 13:15- przerwa kawowa

13:15-13:30- zakończenie II dnia obrad.

Hanna Wiczanowska